Nazad na listu
29 децембра 2017

Zdravstveni Informacioni Sistem se suočava sa poteškoćama tokom sprovođenja

Poslednji izveštaj Revizije učinka, koji je danas objavljen pokazuje da se Jedinstveni Integrisani Zdravstveni Sistem karakteriše sa poteškoćama u koordinisanju aktivnosti između institucija koje su uključene u njegovom sprovođenju.

Izveštaj Nacionalne Kancelarije Revizije o “Efikasnosti i Efektivnosti u Primeni Jedinstvenog Integrisanog Zdravstvenog Sistema” je takođe našao da se proces upravljanja sprovođenja ovog sistema karakteriše sa nepravilnostima.

Ne planiranje i ne organizovanje aktivnosti na odgovarajućem nivou od strane Ministarstva zdravlja, kašnjenja u uspostavljanju koordinacionih i među institucionalnih mehanizama za praćenje, veoma duge procedure u postupcima nabavke za pružanje hardvera i softvera, nedostatak održavanja sistema, nedostatak ljudskih kapaciteta, neefikasno i neadekvatno obučavanje za korišćenje sistema, kašnjenje u pravovremenom pružanju baze podataka, odlaganja u obezbeđivanju civilnog registra građana i mnoštvo neispunjenih aktivnosti su glavni uzroci neefikasnog i ne efektivnog funkcionisanja i sprovođenja ovog sistema.

Generalni revizor Besnik Osmani, je povodom objavljivanja izveštaja, naglasio da je sprovođenje Zdravstvenog Informacionog Sistema u zemlji zabrinjavajuće, ne samo da ovaj sistem ne funkcioniše ispravno, ali se situacija pogoršava. Ako se ne preduzmu mere da bi se to poboljšalo, ovaj sistem može biti potpuno ne-funkcionalan. Korišćenje Zdravstvenog informacionog sistema je presudno za zdravstvo u zemlji i kao takvo treba da pruži jednake usluge svim građanima.

Revizorski proces je preduzet u Ministarstvu Zdravlja, Univerzitetskoj Bolničkoj i Kliničkoj Službi Kosova, Nacionalni Institut Javnog Zdravlja, Agenciji za Informaciono Društvo, Agenciji za Civilnu Registraciju, Agenciji za Zaštitu Ličnih Podataka, u Regionalnim Bolnicama u Prizrenu, Peći, Đakovici  i u Opštini Priština.

Ceo izveštaj možete pročitati na www.zka-rks.org

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na 038 60 60 04 10 12 ili 045 109 000

 

Povezan