Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Pokazatelji performanse za lokalni nivo samouprave za 2017 godinu – Dokument za diskusiju

  Preuzimanje
 • 2018

  Institucionalni mehanizama za pravno uređenje, praćenje i izveštavanje o kvalitetu vazduha

  Preuzimanje
 • 2018

  Vrednost za novac u centralizovanim nabavkama – Prvi deo

  Preuzimanje
 • 2018

  Upravljanje i iskorišćenost aplikacije e-Imovina

  Preuzimanje
 • 2018

  Efektivnost informacionog sistema poreza na imovinu

  Preuzimanje
 • 2018

  Upravljanje sporazumima o sufinansiranju sa donatorima i ostvareni rezultati

  Preuzimanje
 • 2017

  Efikasnost i efektivnost u primeni jedinstvenog integrisanog zdravstvenog sistema

  Preuzimanje
 • 2017

  Efikasnost upravljanja građanskim predmetima u Osnovnim Sudovima

  Preuzimanje
 • 2017

  Sporazumima o posebnim uslugama i radni ugovori za posebne zadatke

  Preuzimanje
 • 2017

  Procedure i kontrole u sistemu za upravljanje opštinske performanse

  Preuzimanje
 • 2017

  Planiranje ugovora o izgradnji

  Preuzimanje
 • 2016

  Upravljanje proces nabavki za održavanje puteva

  Preuzimanje
 • 2017

  Upravljanje i nadgledanje kapitalnih investicija u javnim preduzećima

  Preuzimanje
 • 2017

  Proces razmatranja udžbenika

  Preuzimanje
 • 2017

  Implementacija ugovora o sistemu elektronske nabavke

  Preuzimanje
 • 2017

  Fonda za Razvoj

  Preuzimanje
 • 2017

  Upravljanje programa za tretman izvan javnih zdravstvenih institucija

  Preuzimanje
 • 2016

  Održivost nacionalnih mera za zaštitu životne sredine

  Preuzimanje
 • 2016

  Bezbednost na radu radnika u građevinskom sektoru

  Preuzimanje
 • 2016

  Finansijska performanca i usluge koje su pružene u opštinama u 2015 godini: Uporedni podaci i pokazatelji performanse – Dokument za diskusiju

  Preuzimanje
Više
Preloader