Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2019

  Upravljanje održavanjem Javnih prosvetnih institucija

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Upravljanje javnim ugovora izgradnje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Sistem kontrole i nadzora kvaliteta naftnih derivata

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Pokazatelji učinka za lokalni nivo upravljanja za 2018

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Efekat podele tendera u lotovima

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Proces uporavljanje grantovi i subvencije u sektoru poljoprivrede

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Razvoj Kapaciteta u Procesu Kreiranja Politika i Koordinacija

  Preuzimanje
 • 2019

  Nabavke sa pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

  Preuzimanje
 • 2018

  Efikasnost i efektivnost vladinih politika zapošljavanja

  Preuzimanje
 • 2018

  Esencijalnu listu lekova

  Preuzimanje
 • 2018

  Upravljanje sopstvenim prihodima na lokalnom nivou

  Preuzimanje
 • 2018

  Evaluacija sistema informacione tehnologije

  Preuzimanje
 • 2018

  Sprovođenje preporuka izveštaja „Odgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja. Predmet: Kompjuterizovana tomografija“

  Preuzimanje
 • 2018

  Efektivnost posebnih programa stanovanja

  Preuzimanje
 • 2018

  Pokazatelji performanse za lokalni nivo samouprave za 2017 godinu – Dokument za diskusiju

  Preuzimanje
 • 2018

  Finansijsko upravljanje i kontrola javnog duga za period 2009-2017

  Preuzimanje
 • 2018

  Institucionalni mehanizama za pravno uređenje, praćenje i izveštavanje o kvalitetu vazduha

  Preuzimanje
 • 2018

  Vrednost za novac u centralizovanim nabavkama – Prvi deo

  Preuzimanje
 • 2018

  Upravljanje i iskorišćenost aplikacije e-Imovina

  Preuzimanje
 • 2018

  Efektivnost informacionog sistema poreza na imovinu

  Preuzimanje
Više
Preloader