Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2020

  Implementacija preporuka izveštaja “Razvojni fond” i efekti fonda

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Srednjoročni okvir rashoda 2018 – 2020 u sektoru obrazovanja i infrastrukture

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Sistem za određivanje tarifa za električnu energiju, toplotnu energiju i vodosnabdevanje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Sigurnost na drumskom saobraćaju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Bezbednost hrane – Predmet studije: Mesni i pšenični proizv

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Projekti finansirani iz grantova DEMOS

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Upravljanje održavanjem Javnih prosvetnih institucija

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Upravljanje javnim ugovora izgradnje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Sistem kontrole i nadzora kvaliteta naftnih derivata

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Pokazatelji učinka za lokalni nivo upravljanja za 2018

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Efekat podele tendera u lotovima

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Proces uporavljanje grantovi i subvencije u sektoru poljoprivrede

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Razvoj Kapaciteta u Procesu Kreiranja Politika i Koordinacija

  Preuzimanje
 • 2019

  Nabavke sa pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

  Preuzimanje
 • 2018

  Efikasnost i efektivnost vladinih politika zapošljavanja

  Preuzimanje
 • 2018

  Esencijalnu listu lekova

  Preuzimanje
 • 2018

  Upravljanje sopstvenim prihodima na lokalnom nivou

  Preuzimanje
 • 2018

  Evaluacija sistema informacione tehnologije

  Preuzimanje
 • 2018

  Sprovođenje preporuka izveštaja „Odgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja. Predmet: Kompjuterizovana tomografija“

  Preuzimanje
 • 2018

  Efektivnost posebnih programa stanovanja

  Preuzimanje
Više
Preloader