Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Ministarstvo Ekonomskog Razvoja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Suvareka

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kosovski program životne sredine – KPŽS 2016 – 2020

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo za Ragionalni Razvoj

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Orahovac

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo Pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Zubin Potok

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Obilic

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Skenderaj

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorni Ured za Energiju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Savet Kosova za Kulturno Nasledje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kosovska Akademije Nauka i Umetnosti

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulativni Autoritet Zeleznica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorni Autoritet za Eletronske i Postanske Komunikacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoč

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Autoritet Civilne Avijacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Izborni Panel za Žalbe i Predstavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Nezavisna Komisija za Medije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader