Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Regulatorni Ured za Energiju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Savet Kosova za Kulturno Nasledje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kosovska Akademije Nauka i Umetnosti

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulativni Autoritet Zeleznica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorni Autoritet za Eletronske i Postanske Komunikacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoč

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Autoritet Civilne Avijacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Izborni Panel za Žalbe i Predstavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Nezavisna Komisija za Medije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Institucija ombudsmana

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Akademija pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Tela za Razmatranje Nabavki

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2017

  Universitet u Prištini

  Preuzimanje
 • 2017

  Tužilacki Savet Kosova

  Preuzimanje
 • 2017

  Poverenički Fond

  Preuzimanje
 • 2017

  Kosovska Agencija za Privatizaciju

  Preuzimanje
 • 2017

  Centralna Izborna Komisija

  Preuzimanje
 • 2017

  Ustavni Sud Kosova

  Preuzimanje
 • 2017

  Ombudsman Institucija

  Preuzimanje
Više
Preloader