Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Agencija za Vazdusno Navigacijske Usluge

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Poverenički Fond

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kosovska Agencija za Privatizaciju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Agencija sa Upravlanje Memorialni Kompleksa

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Centralna Izborna Komisija

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Universitet u Prištini

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Nezavisni Nadzorni Odbor Civilnu Sluzbu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Agencija Protiv Korupcije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Državna Agencija za Zaštitu Ličnih Podataka

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Tužilacki Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorna Komisija za Javne Nabavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Autoritet Kosova za Konkurenciju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ustavni Sud Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Sudski Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorni Ured za Energiju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Savet Kosova za Kulturno Nasledje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kosovska Akademije Nauka i Umetnosti

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regulatorni Autoritet za Usluge Vode

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader