Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Ministarstvo Ekonomskog Razvoja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo za Ragionalni Razvoj

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo Pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstva za Infrastrukture

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Ekonomskog Razvoja

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Trgovine i Industrije

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Inostranih Poslova

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Kulture Omladine i Sportova

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo za Evropske Integracije

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo za Dijasporu i Strateških Investicija

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Zdravlja

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo za Povratak i Zajednice

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Kosovske Snage Bezbednosti

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Javne Administracije

  Preuzimanje
Više
Preloader