Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Efektivnost informacionog sistema poreza na imovinu

  Preuzimanje
 • 2018

  Upravljanje sporazumima o sufinansiranju sa donatorima i ostvareni rezultati

  Preuzimanje
 • 2017

  Efikasnost i efektivnost u primeni jedinstvenog integrisanog zdravstvenog sistema

  Preuzimanje
 • 2017

  Efikasnost upravljanja građanskim predmetima u Osnovnim Sudovima

  Preuzimanje
 • 2017

  Sporazumima o posebnim uslugama i radni ugovori za posebne zadatke

  Preuzimanje
 • 2017

  Procedure i kontrole u sistemu za upravljanje opštinske performanse

  Preuzimanje
 • 2016

  Godišnji Izveštaj Revizije

  Preuzimanje
 • 2017

  Planiranje ugovora o izgradnji

  Preuzimanje
 • 2016

  Ministarstvo Zdravlja

  Preuzimanje
 • 2016

  Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

  Preuzimanje
 • 2016

  Agencija za Vazdusno Navigacijske Usluge

  Preuzimanje
 • 2016

  Opština Elez Han

  Preuzimanje
 • 2016

  Poverenički Fond

  Preuzimanje
 • 2016

  Kosovska Agencija za Privatizaciju

  Preuzimanje
 • 2016

  Opština Uroševac

  Preuzimanje
 • 2016

  Opština Klina

  Preuzimanje
 • 2016

  Centralna Izborna Komisija

  Preuzimanje
 • 2016

  Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

  Preuzimanje
 • 2016

  Ministarstvo Kulture Omladine i Sportova

  Preuzimanje
 • 2016

  Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

  Preuzimanje
Više
Preloader