Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2019

  Razvoj Kapaciteta u Procesu Kreiranja Politika i Koordinacija

  Preuzimanje
 • 2019

  Nabavke sa pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

  Preuzimanje
 • 2018

  Efikasnost i efektivnost vladinih politika zapošljavanja

  Preuzimanje
 • 2018

  Esencijalnu listu lekova

  Preuzimanje
 • 2018

  Upravljanje sopstvenim prihodima na lokalnom nivou

  Preuzimanje
 • 2018

  Evaluacija sistema informacione tehnologije

  Preuzimanje
 • 2018

  Sprovođenje preporuka izveštaja „Odgovornost za nadzor i upravljanje u korišćenju medicinskih uređaja. Predmet: Kompjuterizovana tomografija“

  Preuzimanje
 • 2018

  Efektivnost posebnih programa stanovanja

  Preuzimanje
 • 2017

  Energetska efikasnost i obnovljiva energija na Kosovu

  Preuzimanje
 • 2017

  Kosovsko zdravstvo

  Preuzimanje
 • 2017

  Poljoprivreda i ruralni razvoj

  Preuzimanje
 • 2017

  Poboljšanje sistema obrazovanja na Kosovu

  Preuzimanje
 • 2017

  Registrovanje nepokretne imovine u katastar (RECAP)

  Preuzimanje
 • 2017

  Godišnji Izveštaj Revizije

  Preuzimanje
 • 2018

  Pokazatelji performanse za lokalni nivo samouprave za 2017 godinu – Dokument za diskusiju

  Preuzimanje
 • 2017

  Autobuska Stanica d.d Priština

  Preuzimanje
 • 2017

  Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje Prishtina d.d.

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstva za Infrastrukture

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Ekonomskog Razvoja

  Preuzimanje
 • 2017

  Ministarstvo Trgovine i Industrije

  Preuzimanje
Više
Preloader