republika-e-kosoves
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Shpalljet

Data e publikimit: 18/04/2024

Data e skadimit: 03/05/2024

Përkthyes – nga gjuha shqipe në gjuhë serbe anasjelltas

Data e publikimit: 16/04/2024

Data e skadimit: 23/04/2024

Njoftim për kandidatin e suksesshëm ‘Zyrtar për Dizajnim të Raporteve dhe Publikime’