republika-e-kosoves
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Shpalljet

Data e publikimit: 21/05/2024

Data e skadimit: 05/06/2024

Përkthyes – nga gjuha shqipe në gjuhë serbe anasjelltas

Data e publikimit: 21/05/2024

Data e skadimit: 05/06/2024

Auditor junior për auditim financiar dhe pajtueshmëri

Data e publikimit: 21/05/2024

Data e skadimit: 05/06/2024

Auditor junior për auditim të performancës