• Data e shpalljes: 27-1-2023
  Koha e skadimit: 2-2-2023

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm ‘’Auditor për Teknologji të Informacionit”

  Njoftim_ATI
 • Data e shpalljes: 25-1-2023
  Koha e skadimit: 1-2-2023

  Njoftim për kandidatin e suksesshëm ‘Drejtor I Departamentit të Auditimit Financiar dhe Pajtueshmërisë’

  Njoftim