• Data e shpalljes: 29-11-2023
    Koha e skadimit: 8-12-2023

    Njoftim për rezultatet e arritura në test me shkrim për pozitën ‘Auditor junior për auditim të performancës’

    Njoftim