• Data e shpalljes: 8-6-2023
    Koha e skadimit: 8-6-2023

    Njoftim për anulim të konkursit ‘Zyrtar I Lartë Ligjor’

    Njoftim