Kthehu te lista
10 Mars 2023

Auditorët e ZKA-së ndjekin trajnimin për auditimin e performancës në Shkup të organizuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit të Suedisë

Trajnimi ne Shkup1+++

Auditorët e Zyrës Kombëtare të Auditimit, Mimoza Selimi, Ernes Beka, Vjosa Zeqiraj, Lirak Mulliqi dhe Laureta Matoshi, për katër ditë më radhë kanë ndjekur modulin e parë të trajnimit për auditimin e performancës të organizuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit të Suedisë, i  cili është mbajtur në Shkup nga datat 7-10 mars.

Përveç auditorëve të ZKA-së, në këtë trajnim kanë marrë pjesë edhe auditorët e Institucioneve Supreme të Auditimit të Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë.

Hapjen e kësaj ngjarje e ka bërë Auditor i Përgjithshëm i Maqedonisë se Veriut, Maksim Acevski, duke thënë se investimi në forcimin e njohurive dhe aftësive të punonjësve si dhe shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira me kolegë nga institucionet e tjera supreme të auditimit kontribuon në rritjen e cilësisë në auditim.

Në kuadër të modulit të parë të këtij trajnimi janë trajtuar aspektet e auditimit të përformancës dhe shkëmbimi i përvojave të institucioneve pjesëmarrëse. Trajnimi për auditimin e performancës është i ndarë në gjashtë module të cilat do të mbahen deri në fund të vitit 2023. Fokusi i trajnimit është zhvillimi i punës praktike dhe aplikimi i teknikave më të mira të bazuara në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.

Pas përfundimit të të gjitha moduleve pjesëmarrësit nga Institucionet Supreme të Auditimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor do të certifikohen si auditorë të performancës nga Zyra Kombëtare e Auditimit të Suedisë.

Të ngjashme