Kthehu te lista
10 Nëntor 2023

Auditorja e Përgjithshme: Roli i kontabilistit dhe auditorit është i pa kontestueshëm në përmirësimin e menaxhimit të financave në sektorin privat dhe publik

AP ne IKAF 1

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, mori pjesë në aktivitetin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Kontabilistëve, organizuar nga Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa. Të pranishmit theksuan rëndësinë e shënimit të ditës së dedikuar vlerësimit të punës dhe kontributit të kontabilistëve në mbarë botën. Me ketë rast u tha se kontabilistët kanë ndikim thelbësor në stabilitetin ekonomik të shoqërisë.

Zonja Spanca tha se roli i kontabilistit dhe auditorit është i pa kontestueshëm në përmirësimin e menaxhimit të financave në sektorin privat dhe publik, dhe shtoi se  Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa ka kontribuar në promovimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë si dhe në ngritjen e kapaciteteve profesionale të Zyrës Kombëtare të Auditimit.

“Stafi i ZKA-së është pjesëmarrës i trajnimeve të ndryshme të organizuara nga IKAF; një numër i caktuar i stafit tani janë kontabilistë dhe auditorë të certifikuar. Auditorët e Teknologjisë së Informacionit në kuadër të ZKA-së janë certifikuar me titullin “Auditor i IT i Certifikuar” nga IKAF. Me këtë certifikim ata janë të kualifikuar për të kryer auditime që plotësojnë standardet më të larta profesionale dhe etike”, deklaroi znj. Spanca.

Të ngjashme