Kthehu te lista
22 Dhjetor 2022

Bashkëpunimi ndërinstitucional në fushën e prokurimit publik është mëse i nevojshëm

IMG_8975

Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës mbetet e përkushtuar që përmes auditimeve të jap kontributin e saj dhe të jetë e pa kompromis në betejën që paraja publike të shpenzohet me kujdes të shtuar dhe për të mirën e qytetarëve. Kështu ka deklaruar Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, në takimin “Bashkëpunimi ndërinstitucional në fushën e Prokurimit Publik në Republikën e Kosovës” të organizuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRPP) në bashkëpunim me USAID-n përmes projektit “Aktiviteti për Integritet të Komunave të Kosovës”.

Znj. Spanca ka vlerësuar se ky takim është një vazhdim i mbarë për të avancuar bashkëpunimin ndër institucional në fushën e prokurimit publik e cila është çështje me interes për të gjitha palët e përfshira dhe për secilin qytetarë të Kosovës.

Ajo ka theksuar se implementimi i duhur i sistemit të prokurimit publik është mjaft kompleks dhe ngërthen në vete sfida të ndryshme, prandaj edhe raportet e auditimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit tregojnë se një numër i konsiderueshëm i gjetjeve i referohen kësaj fushe, me fokus procesin e tenderimit dhe menaxhimit të kontratave.

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, ka folur edhe për nivelin e bashkëpunimit në mes të ZKA-së dhe KRPP-së i cili ka për qëllim që të fuqizojë zbatimin e kornizës ligjore të prokurimit dhe rritjen  e ndikimit  në përmirësimin e menaxhimit të parasë publike.

Para të pranishmëve znj. Spanca ka bërë me dije se prioritet i auditimeve të planifikuara 2022/2023 është menaxhimi i kontratave publike, si një prej proceseve më komplekse dhe burim i shpeshtë i parregullsive.

Përveç drejtuesve të ZKA-së, pjesëmarrës të kësaj ngjarje kanë qenë edhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, si: KRPP, USAID, OSHP, AQP, Agjencia për Parandalim të Korrupsionit, Zyra e Prokurorit të Shtetit, Autoriteti i Konkurrencës, Inspektorati Policor etj.

Të ngjashme