Kthehu te lista
06 Korrik 2022

Drejtori Menaxhues i AKP-së, Arben Limani priti në takim Auditoren e Përgjithshme, Vlora Spanca

AP me drejtorin ne AKP-se

Me ftesë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sot u realizua një takim në mes AKP-së dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës. Me këtë rast, drejtori menaxhues i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Arben Limani së bashku me dy zëvendës drejtorët menaxhues, znj. Valbona Dibra dhe z. Avni Jashari, pritën në takim Auditoren e Përgjithshme të  Republikës së Kosovës znj.Vlora Spanca, së bashku me Zëvendës Auditorin e Përgjithshëm, z. Bezad Halilaj, Ndihmës Auditoren e Përgjithshme znj. Myrvete Gashi, dhe auditorin Ernes Beka.

Drejtori menaxhues i AKP-së, Arben Limani, falënderoi Zyrën Kombëtare të Auditimit për Raportin e Auditimit të Pasqyrave Financiare të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2021 dhe për Raportin e Auditimit të Pasqyrave Financiare të Fondeve në Mirëbesim të AKP-së për vitin 2021. Opinioni i auditimit për të dy auditimet e kryera është opinion i pamodifikuar.

Drejtori menaxhues i AKP-së, z. Limani, në emër të AKP-së e njoftoi Auditoren e Përgjithshme se Plani i Zbatimit të Rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm është aprovuar nga ana e Bordit të Drejtorëve të AKP-së dhe do të dorëzohet brenda afatit ligjor dhe se të gjitha  gjetjet do të adresohen sipas ligjit dhe rregulloreve në fuqi. AKP vlerëson lart bashkëpunimin profesional të Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe ndihmën që Zyra Kombëtare e Auditimit po jep në ngritjen e përgjegjësisë institucionale në përgjithësi dhe në veçanti në proceset e AKP-së duke dhënë rekomandime konkrete për adresimin e gjetjeve.

Auditorja e Përgjithshme e Republikës së Kosovës, Vlora Spanca, vlerësoi bashkëpunimin e Agjencisë Kosovare te Privatizimit gjatë procesit të auditimeve dhe mirëpriti gatishmërinë e AKP-së për të adresuar rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit.

 

Të ngjashme