Kthehu te lista
16 Qershor 2022

Ftesë

Foto llogo

Zyra Kombëtare e Auditimit,  fton në tryezë pune, organizatat e shoqërisë civile, shoqatat profesionale, dhe donatorët, me qëllim të trajtimit dhe identifikimit të temave me interes për auditimet e performancës për sezonin auditues 2022/2023.

Përmes këtij diskutimi, ZKA-ja dëshiron të marrë sugjerimet tuaja që pastaj përmes auditimit të mund të identifikojë sfidat dhe mangësitë me të cilat ballafaqohet administrata publike në ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët.

Tryeza “Fuqizimi i bashkëpunimit mes ZKA-së dhe shoqërisë civile për të rritur ndikimin e auditimit në institucionet publike”

do të mbahet:

Me datë: 22 qershor 2022

Ora: 09:45-13:00

Vendi: Hotel Prishtina

Prishtinë

Ju lutem për konfirmimin tuaj më së largu deri me 20 qershor 2022 në adresën: shqipe.hetemi@oagks.org

Të ngjashme