Kthehu te lista
03 Nëntor 2023

ZKA-ja dhe DEMOS-i me marrëveshje për vazhdimin e bashkëpunimit

zka - demos 1

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) dhe Projekti DEMOS vazhdojnë bashkëpunimin shumëvjeçar tani përmes nënshkrimit të marrëveshjes për kryerjen e auditimit të performancës “Mekanizmat e sigurimit të cilësisë së të dhënave të raportuara mbi Sistemin e Menaxhimit të Performancës Komunale (SMPK) dhe Grantin e Performancës Komunale (GPK)” i cili do të përfshijë vlerësimin e përshtatshmërisë dhe efektivitetit të mekanizmave të sigurimit të cilësisë së të dhënave të raportuara të GPK dhe SMPK.

Marrëveshjes së nënshkruar të enjten nga Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca dhe drejtori i Projektit DEMOS, Alan Packer, i parapriu takimi ku palët vlerësuan lartë bashkëpunimin afatgjatë dhe të frytshëm në mes të ZKA-së dhe DEMOS-it.

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, theksoi rëndësinë e madhe që ka realizimi i këtij projekti për të ndihmuar komunat në përmirësimin e menaxhimit të financave publike, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies si dhe avancimin e qeverisjes lokale.

Znj. Spanca tha se bashkëpunimi në mes të ZKA-së dhe DEMOS-it do të vazhdojë edhe në të ardhmen, në veçanti në identifikimin dhe vendosjen e mekanizmave mbikëqyrës në qeverisjen lokale për të rritur ndikimin e auditimit, përkatësisht në rritjen e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të auditimit.

Drejtori i Projektit DEMOS, Alan Packer, ka përgëzuar Auditoren e Përgjithshme për realizimin e objektivave të ZKA-së si dhe shprehu përkushtimin për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit.

Packer prezantoi objektivat e projektit për t’u fokusuar më pas në diskutimin për kushtin minimal të Grantit të Performancës Komunale që ndërlidhet me opinionet e auditimit dhe nivelin e zbatimit të rekomandimeve.

Të pranishëm në takim nga DEMOSI ishin edhe eksperti ndërkombëtar Gerhard van’t Land dhe menaxherja e lartë për ndërhyrje Saranda Husaj Baraliu. Ndërsa nga ZKA-ja ishin Zëvendës Auditori i Përgjithshëm, Bezad Halilaj, Ndihmës Auditorja e Përgjithshme, Myrvete Gashi-Morina dhe Ndihmës Auditori i Përgjithshëm, Agron Fetiu.

Të ngjashme