Kthehu te lista
19 Janar 2023

ZKA-ja nis vitin me zbatimin e planit për zhvillimin profesional të punonjësve– trajnime për tema me interes do të mbahen gjatë muajit janar

1

Avancimi i vazhdueshëm i njohurive profesionale të stafit vazhdon të jetë prioritet i Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) edhe për këtë vit. Prandaj nëpërmjet Planin vjetor të trajnimeve dhe zhvillimit profesional janë adresuar nevojat dhe kërkesat e punonjësve për zhvillim në fusha specifike.

Zbatimi i Planit të trajnimeve për muajin janar ka filluar me mbajtjen e trajnimit për stafin auditues “E-Prokurimi” nga ligjërues të Komisioni Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) i cili po realizohet në kuadër të memorandumit të bashkëpunimit në mes të dy institucioneve.

Auditimi i sistemit të prokurimit publik është jashtëzakonisht i rëndësishëm, prandaj avancimi profesional i auditorëve në këtë fushë është i domosdoshëm dhe ndikon në rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies publike në Kosovë.

Po ashtu gjatë kësaj jave stafi auditues do ta ndjekë edhe trajnimin “E-Pasuria” i cili do të mbahet nga zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike (MPBAP). Nga ky trajnim auditorët do të avancojnë njohuritë e tyre sa i përket sistemit E-Pasuria në përgjithësi, përkatësisht modulit të raportimeve pasi ajo është pjesë me interes më të lartë për ta.  Auditorët do të kenë qasje  monitoruese në sistemin E-pasuria gjatë punës në terren gjë që do ta bëj auditimin më efektiv dhe efikas.

Edhe në javën e tretë të janarit për punonjësit e ZKA-së do të mbahen edhe dy trajnime të tjera lidhur me “Shkrimin e raporteve dhe përdorimin e gjuhës së thjeshtë” si dhe trajnimi  për “Rritjen e aftësive për ligjërim dhe mësim”. Trajnimet organizohen në kuadër të projektit të bashkëpunimit bilateral “Bashkëpunimi për Zhvillim Institucional me Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës 2020-2023”dhe mbahen nga ekspertë dhe trajnerë të Zyrës Kombëtare të Auditimit të Suedisë.

Gjithashtu në fund të këtij muaji do të mbahet edhe trajnimi i brendshëm për stafin e ri dhe auditorët junior për auditim financiar “Qasja e Auditimit të Pasurisë  (menaxhimi i pasurisë).

Të ngjashme