• Plani Strategjik i Zyrës Kombëtare të Auditimit 2023-2026

  Shkarko
 • Plani vjetor i auditimit 2022/23

  Shkarko
 • Plani vjetor i auditimit 2021/22

  Shkarko
 • Plani vjetor i auditimit 2020/21

  Shkarko
 • Strategjia për Komunikim 2020 – 2022

  Shkarko
 • Plani vjetor i auditimit 2019/20

  Shkarko
 • Plani vjetor i auditimit 2018/19

  Shkarko
 • Plani Strategjik i Zyres Kombëtare të Auditimit 2018 – 2021

  Shkarko
 • Rishikimi i planit vjetor të punës së ZKA 2017/18

  Shkarko
 • Plani vjetor i punës së ZKA 2017/18

  Shkarko
 • Deklarata e Limas INCOSAI IX

  Shkarko
 • Deklarata e Meksikës INCOSAI XIX

  Shkarko
 • Deklarata e Abu Dhabi INCOSAI XXII 2016

  Shkarko
 • Plani i zhvillimit korporativ 2015 – 2020

  Shkarko
 • Kodi i Etikës dhe Standardet e Audimit – INTOSAI

  Shkarko
 • Rezoluta A/66/209 e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara për pavarësinë e Institucioneve Supreme të Auditimit

  Shkarko