• Raporti i vetëvlerësimit të performancës së Zyrës Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës 2020-2021

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2022

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2021

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2020

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2019

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2018

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2017

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2016

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare – 2016

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2015

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2014

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare – 2014

  Shkarko
 • Raporti i Pavarur i Auditorit të Jashtëm – 2014

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2012

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2013

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2011

  Shkarko
 • Raporti i Pavarur i Auditorit të Jashtëm – 2010

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2010

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare – 2010

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2009

  Shkarko
 • Raporti i Pavarur i Auditorit të Jashtëm – 2009

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare – 2009

  Shkarko
 • Raporti vjetor i performancës – 2008

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare – 2008

  Shkarko
 • Raporti i Pavarur i Auditorit të Jashtëm – 2008

  Shkarko