• Plani i veprimit për rekomandimet e Raportit Vjetor të Auditimit 2020

  Shkarko
 • Zyra e Presidentit

  Shkarko
 • Kuvendi i Republikës së Kosovës

  Shkarko
 • Zyra e Kryeministrit

  Shkarko
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Brendshme

  Shkarko
 • Ministria e punëve të jashtme dhe diasporës

  Shkarko
 • Ministria e Drejtësisë

  Shkarko
 • Ministria e Shëndetësisë

  Shkarko
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

  Shkarko
 • Ministria e Infrastrukturës

  Shkarko
 • Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Shkarko
 • Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

  Shkarko Shkarko
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Shkarko
 • Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve

  Shkarko
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  Shkarko
 • Ministria e Zhvillimit Rajonal

  Shkarko
 • Ministria e Mbrojtjes

  Shkarko
 • Ministria për Kthim dhe Komunitete

  Shkarko
 • Shëndetësia Kosovare

  Shkarko
 • Projekti “Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë”

  Shkarko
 • Programi Mjedisor i Kosovës 2020

  Shkarko
 • Fondi për sigurime shëndetësore

  Shkarko
 • Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Shkarko
 • Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Shkarko
 • Universiteti i Prishtinës

  Shkarko
 • Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Shkarko
 • Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Shkarko
 • Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Shkarko
 • Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Shkarko
 • Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Shkarko
 • Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Shkarko
 • Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

  Shkarko
 • Akademia e Drejtësisë

  Shkarko
 • Agjencia për Informim dhe Privatësi

  Shkarko
 • Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Shkarko
 • Autoriteti i Aviacionit Civil

  Shkarko
 • Komuna e Prishtinës

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajt

  Shkarko
 • Komuna e Pejës

  Shkarko
 • Komuna e Gjakovës

  Shkarko
 • Komuna e Gjilanit

  Shkarko
 • Komuna e Podujevës

  Shkarko
 • Komuna e Kamenicës

  Shkarko
 • Komuna e Klinës

  Shkarko
 • Komuna e Malishevës

  Shkarko
 • Komuna e Decanit

  Shkarko
 • Komuna e Istogut

  Shkarko
 • Komuna e Vushtrrisë

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovicës së Jugut

  Shkarko
 • Komuna e Fushë Kosovës

  Shkarko
 • Komuna e Lipjanit

  Shkarko
 • Komuna e Suharekës

  Shkarko
 • Komuna e Rahovecit

  Shkarko
 • Komuna e Obiliqit

  Shkarko
 • Komuna e Drenasit

  Shkarko
 • Komuna e Skenderajt

  Shkarko
 • Komuna e Shtimes

  Shkarko
 • Komuna e Vitisë

  Shkarko
 • Komuna e Kaçanikut

  Shkarko
 • Komuna e Hanit të Elezit

  Shkarko
 • Komuna e Junikut

  Shkarko
 • Komuna e Graçanicës

  Shkarko
 • Komuna e Novobërdës

  Shkarko
 • Komuna e Shtërpcës

  Shkarko
 • Komuna e Kllokotit

  Shkarko
 • Komuna e Ranillugut

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovicës Veriore

  Shkarko
 • Komuna e Leposaviqit

  Shkarko
 • Komuna e Dragashit

  Shkarko
 • Komuna e Mamushës

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Ujësjellësit “Hidromorava” Sh.A.

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Shkarko
 • Ndërmarrja e Re Energjetike e Kosovës sh.a

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Ujitjes “Drini i Bardhë“ Sh.A.

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Shkarko
 • Kompania Rajonale Ujësjellësit ,,Hidroregjioni Jugor’’ Sh.A. Prizren

  Shkarko
 • Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Shkarko
 • KRU Bifurkacioni Sh.A.

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Shkarko
 • Vlera për para në ndërtimin e rrugëve lokale dhe rajonale – Komuna e Prizrenit

  Shkarko
 • Vlera për para në ndërtimin e rrugëve lokale dhe rajonale – Komuna e Ferizajt

  Shkarko
 • Parandalimi dhe reagimi ndaj situatave emergjente: Vërshimet – Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave

  Shkarko
 • Kontratat e centralizuara – Shërbimet e transportit ajror – Policia e Kosovës

  Shkarko
 • Kontratat e centralizuara – Shërbimet e transportit ajror – Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  Shkarko
 • Kontratat e centralizuara – Shërbimet e transportit ajror – Agjencia Qendrore e Prokurimit

  Shkarko
 • Mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komerciale – Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  Shkarko
 • Mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komerciale – Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

  Shkarko
 • Transparenca dhe llogaridhënia në procesin e financimit të organizatave jo-qeveritare – Zyra e Kryeministrit

  Shkarko
 • Transparenca dhe llogaridhënia në procesin e financimit të organizatave jo-qeveritare – Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

  Shkarko
 • Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës – Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Shkarko
 • Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës – Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • Sistemet elektronike për menaxhimin e granteve dhe subvencioneve në AZhB-MBPZhR – Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  Shkarko
 • Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale për vitin fiskal 2019 – Komuna e Drenasit

  Shkarko
 • Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale për vitin fiskal 2019 – Komuna e Vitisë

  Shkarko
 • Projektet e financuara nga Granti i Performancës Komunale për vitin fiskal 2019 – Komuna e Prizrenit

  Shkarko