• Zyra e Presidentit

  Shkarko
 • Zyra e Kryeministrit

  Shkarko
 • Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Brendshme

  Shkarko
 • Ministria e Mbrojtjes

  Shkarko
 • Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës

  Shkarko
 • Ministria e Shëndetësisë

  Shkarko
 • Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

  Shkarko
 • Ministria e Drejtësisë

  Shkarko
 • Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve

  Shkarko
 • Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

  Shkarko
 • Ministria e Ekonomisë

  Shkarko
 • Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  Shkarko
 • Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  Shkarko
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Shkarko
 • Ministria e Zhvillimit Rajonal

  Shkarko
 • Ministria për Komunitete dhe Kthim

  Shkarko
 • Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Shkarko
 • Fondet në Mirëbesim

  Shkarko
 • Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Shkarko
 • Institucioni i Avokatit të Popullit

  Shkarko
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Shkarko
 • Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Shkarko
 • Fondi për sigurime shëndetësore

  Shkarko
 • Dogana e Kosovës

  Shkarko
 • Administrata Tatimore e Kosovës

  Shkarko
 • Universiteti i Prishtinës

  Shkarko
 • Autoriteti i Aviacionit Civil

  Shkarko
 • Zyra e Rregullatorit për Energji

  Shkarko
 • Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Shkarko
 • Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Shkarko
 • Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Shkarko
 • Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Shkarko
 • Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Shkarko
 • Akademia e Drejtësisë

  Shkarko
 • Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Shkarko
 • Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Shkarko
 • Komuna e Prishtinës

  Shkarko
 • Komuna e Prizrenit

  Shkarko
 • Komuna e Ferizajt

  Shkarko
 • Komuna e Podujevës

  Shkarko
 • Komuna e Gjilanit

  Shkarko
 • Komuna e Pejës

  Shkarko
 • Komuna e Gjakovës

  Shkarko
 • Komuna e Vushtrrisë

  Shkarko
 • Komuna e Suharekës

  Shkarko
 • Komuna e Lipjanit

  Shkarko
 • Komuna e Gllogocit

  Shkarko
 • Komuna e Rahovecit

  Shkarko
 • Komuna e Fushë Kosovës

  Shkarko
 • Komuna e Obiliqit

  Shkarko
 • Komuna e Klinës

  Shkarko
 • Komuna e Shtimes

  Shkarko
 • Komuna e Kamenicës

  Shkarko
 • Komuna e Deçanit

  Shkarko
 • Komuna e Junikut

  Shkarko
 • Komuna e Mitrovicës së Jugut

  Shkarko
 • Komuna e Istogut

  Shkarko
 • Komuna e Skenderajt

  Shkarko
 • Komuna e Kaçanikut

  Shkarko
 • Komuna e Hanit të Elezit

  Shkarko
 • Komuna e Malishevës

  Shkarko
 • Komuna e Vitisë

  Shkarko
 • Komuna e Graçanicës

  Shkarko
 • Komuna e Dragashit

  Shkarko
 • Komuna e Shtërpcës

  Shkarko
 • Komuna e Mamushës

  Shkarko
 • Komuna e Novobërdës

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Shkarko
 • Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – INFRAKOS sh.a.

  Shkarko
 • NPH “Ibër – Lepenc” sh.a

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike Banesore sh.a.

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Shkarko
 • Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Shkarko
 • Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Shkarko
 • Korporata Energjetike e Kosovës

  Shkarko
 • Radio Televizioni i Kosovës

  Shkarko
 • Termokosi

  Shkarko
 • Menaxhimi i sistemeve të informacionit në Institutin Bujqësor të Kosovës

  Shkarko
 • Menaxhimi i Projekteve për Sistemet e Teknologjisë së Informacionit në Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit

  Shkarko
 • Sistemet e Informacionit në Kompaninë e Ujësjellësit Rajonal Prishtina

  Shkarko
 • Sistemi elektronik i prokurimit publik e-prokurimi

  Shkarko
 • Efektiviteti i Programit për Trajtimin e Pacientëve Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike – Fondi i Sigurimeve Shëndetësore

  Shkarko
 • Efektiviteti i institucioneve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje – Policia e Kosovës

  Shkarko
 • Efektiviteti i institucioneve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje – Ministria e Drejtësisë

  Shkarko
 • Ndikimi i investimeve kapitale në zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe zgjerimin e shërbimeve të ujit tek qytetarët nga KRU-të/Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Shkarko
 • Ndikimi i investimeve kapitale në zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe zgjerimin e shërbimeve të ujit tek qytetarët nga KRU-të/KRU Hidromorava

  Shkarko
 • Ndikimi i investimeve kapitale në zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe zgjerimin e shërbimeve të ujit tek qytetarët nga KRU-të/KRU Prishtina

  Shkarko
 • Mbështetja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme nga MINT/KIESA

  Shkarko
 • Të hyrat nga qiraja në Agjencinë Kosovare të Privatizimit për periudhën 2012-2021

  Shkarko