Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2022

  Projekti “Reforma në Sistemin e Ndihmës Sociale të Kosovës”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Konkurrueshmeria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projekti “Prog. Shfrytëzimi dhe nxitjen e mundësive për sigurinë e ujit”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projekti ‘Zhvillimi Rural dhe Agrobujqësor’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ekonomia Digjitale në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Pasuria e paluajtshme dhe infrastruktura gjeohapësinore (Agjencia Kadastrale e Kosovës )

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Efiçienca e Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projekti “Komunat për Rininë në Kosovë”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Fondi për sigurime shëndetësore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Dogana e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Programi Mjedisor i Kosovës 2022

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Shëndetësia Kosovare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projekti ‘Përmirësimi i mbrojtjes financiare, dhe cilësia e kujdesit’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Përmirësimi i sistemit edukativ në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projekti ‘Zhvillimi Rural dhe Agrobujqësor’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Konkurrueshmeria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader