Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2022

  Akademia e Drejtësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Agjencia për Informim dhe Privatësi

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Fondet në Mirëbesim

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Zyra e Rregullatorit për Energji

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Komisioni i Pavarur për Media

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader