Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2022

  NPH “Ibër – Lepenc” sh.a

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Korporata Energjetike e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Radio Televizioni i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ndërmarrja Publike Banesore sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – INFRAKOS sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Termokosi

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike Banesore sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘Uniteti Sh.A’ Mitrovicë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  NPH “Ibër – Lepenc” sh.a

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – INFRAKOS sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader