Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2021

  Pasuria e paluajtshme dhe infrastruktura gjeohapësinore (Agjencia Kadastrale e Kosovës )

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë (MFPT)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Fondet në Mirëbesim

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projekti “Komunat për Rininë në Kosovë”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Zyra e Kryeministrit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ministria e punëve të jashtme dhe diasporës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike Banesore sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ministria për Kthim dhe Komunitete

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ministria e Punëve të Brendshme

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Komuna e Suharekës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Komuna e Podujevës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader