Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2022

  Konkurrueshmeria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projekti “Prog. Shfrytëzimi dhe nxitjen e mundësive për sigurinë e ujit”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projekti ‘Zhvillimi Rural dhe Agrobujqësor’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ekonomia Digjitale në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Pasuria e paluajtshme dhe infrastruktura gjeohapësinore (Agjencia Kadastrale e Kosovës )

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Akademia e Drejtësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Agjencia për Informim dhe Privatësi

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Efiçienca e Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  NPH “Ibër – Lepenc” sh.a

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Korporata Energjetike e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ministria për Kthim dhe Komunitete

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Komuna e Dragashit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Komuna e Junikut

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader