Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2022

  Projekti “Reforma në Sistemin e Ndihmës Sociale të Kosovës”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Efektiviteti i institucioneve në trajtimin e rasteve të dhunës në familje

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Raporti Vjetor i Auditimit – 2022

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Efektiviteti i Programit për Trajtimin e Pacientëve Jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Vlerësimi i zbatimit të rekomandimeve të raporteve të auditimit të performancës të vitit 2018

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Menaxhimi i sistemeve të informacionit në Institutin Bujqësor të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Renovimi dhe rikonfigurimi i Stadiumit të qytetit në Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Ndikimi i investimeve kapitale në zvogëlimin e humbjeve të ujit dhe zgjerimin e shërbimeve të ujit tek qytetarët nga KRU-të

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Sistemi elektronik i prokurimit publik e-prokurimi

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Konkurrueshmeria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projekti “Prog. Shfrytëzimi dhe nxitjen e mundësive për sigurinë e ujit”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projekti ‘Zhvillimi Rural dhe Agrobujqësor’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Ekonomia Digjitale në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2023

  Ekonomiciteti dhe efikasiteti në ndërtimin e shtëpive për të kthyerit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Pasuria e paluajtshme dhe infrastruktura gjeohapësinore (Agjencia Kadastrale e Kosovës )

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Akademia e Drejtësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Agjencia për Informim dhe Privatësi

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Efiçienca e Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader