Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2022

  Performanca financiare dhe operative NP Trepça Sh.A

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Raporti Vjetor i Auditimit – 2021

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Shëndetësia Kosovare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Auditim përcjellës për rekomandimet e dhëna për SIMFK-në në “Raportin Vjetor të Auditimit 2020” për pjesën e TI-së

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Projektet kapitale të operatorit të Sistemit Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Eletrike të Kosovës (2015-2021)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projekti ‘Përmirësimi i mbrojtjes financiare, dhe cilësia e kujdesit’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Përmirësimi i sistemit edukativ në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projekti ‘Zhvillimi Rural dhe Agrobujqësor’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Konkurrueshmeria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Efiçienca e Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ekonomia Digjitale në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Pasuria e paluajtshme dhe infrastruktura gjeohapësinore (Agjencia Kadastrale e Kosovës )

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë (MFPT)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Menaxhimi i projektit “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Fondet në Mirëbesim

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Projekti “Komunat për Rininë në Kosovë”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Zyra e Kryeministrit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader