Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2021

  Ndërmarrja Publike Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2022

  Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Komuna e Suharekës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Komuna e Podujevës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Komuna e Fushë Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Komuna e Mamushës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2021

  Komuna e Junikut

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader