Adresa

Nacionalna Kancelarija Revizije

Naselje Arbëria

Ul. Ahmet Krasniqi, 210

10000 Priština

Republika Kosovo
Vaša poruka je poslata!

 • Driada Thaçi

  Kabinet Generalne revizorke

  +383606004 ext. 1200

 • Qëndresa Mulaj

  Odeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju Qendresa.Mulaj@oagks.org

  +383606004 ext. 1012

 • Shqipe Hetemi

  Pristup na službenim dokumentima

  +383606004 ext. 1188

"Primljene lične podatke i druge osetljive informacije, Nacionalna Kancelarija Revizije tretira ih u skladu sa Zakonom 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka."