• Uputstvo za Praćenje Preporuka Revizije Učinka

  Preuzimanje
 • Pravilnik (NKR) Br. 04/2021 o disciplini i žalbama osoblja

  Preuzimanje
 • Pravilnik (NKR) Br. 03/2021 o prijemu i karijeri

  Preuzimanje
 • Pravilnik (NKR) br. 02/2021 za klasifikaciju radnih mesta

  Preuzimanje
 • Pravilnik (NKR) br. 01/2021 o unutrašnjem organizovanju i sistematizaciji radnih mesta

  Preuzimanje
 • Pravilnik (NKR) Br. 04/2020 o ocenjivanju rezultata na radu

  Preuzimanje
 • Priručnik o Zaštiti Uzbunjivača

  Preuzimanje
 • Poslovnik o radu o primeni revizije i akcionih planova

  Preuzimanje
 • Kodeks Etike i Ponasanja

  Preuzimanje
 • Vodič za Kontrolu Kvaliteta Revizija Regularnosti

  Preuzimanje
 • Smernice za Reviziju Učinka

  Preuzimanje
 • Vodic Upravljanja Kvaliteta Revizije

  Preuzimanje
 • Performance Audit Manual

  Preuzimanje