• Ustav Republike Kosovo

  Preuzimanje
 • Zakon Br. 05/L-055 o Generalnom Revizoru i Nacionalnoj Kancelariji Revizije Republike Kosova

  Preuzimanje
 • Zakon o Upravljanju i Odgovornostima za Rad u Javnim Finansijama

  Preuzimanje
 • Zakon o Ovidu u Javnim Dokumentima

  Preuzimanje
 • Zakon o Javnim Nabavkama na Republici Kosovo

  Preuzimanje
 • Zakon br. 06L-085 o zastiti uzbunjivaca

  Preuzimanje