Nazad na listu
16 марта 2023

Državni tužilac i Nacionalna kancelarija revizije potpisali sporazum o saradnji

Foto 1

U cilju jačanja vladavine prava u Republici Kosovo, kao i u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom, vršilac dužnosti Glavnog državnog tužioca g. Besim Kelmendi i generalna revizorka Kosova, gđa. Vlora Spanca, potpisali su sporazum o saradnji, gde su na ceremoniji potpisivanja bili i predstavnici Kancelarije OPDAT-a Američke ambasade na Kosovu.

Sporazumom između institucije Državnog tužioca i Nacionalne kancelarije revizije, definisan je način saradnje i koordinacije međuinstitucionalnih aktivnosti i standardne procedure u razmeni informacija u predmetima koji, prema Krivičnom zakoniku Republike Kosovo, predstavljaju krivična dela, koja su identifikovana tokom obavljanja revizijskih aktivnosti, a koju je Nacionalna kancelarija revizije predstavila Državnom tužiocu u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Obe strane su se obavezale da će unaprediti načine komunikacije, kao i razmenu podataka, koji su neophodni za što efikasniju primenu ovog sporazuma.

Povezan