Nazad na listu
17 фебруара 2023

Generalna revizorka čestita 15. godišnjicu nezavisnosti, ceni žrtvu onih koji su pali za slobodu i nezavisnu državu

3

Povodom 15. godišnjice nezavisnosti Republike Kosovo, generalna revizorka, Vlora Spanca, čestitala je građanima zemlje ovaj datum, ceneći visoko žrtvu onih koji su pali za slobodu i nezavisnost.

Na ovaj važan dan, gđa. Spanca je pozdravila dosadašnje napore i dostignuća za svetlu i obećavajuću budućnost Kosova. „Želim da narod Kosova nastavi da prihvata slobodu i napore za bolju i obećavajuću budućnost, postajući primer snage odlučnosti u suočavanju sa teškoćama“, rekla je ona.

Generalna revizorka, Vlora Spanca, rekla je da Nacionalna kancelarija revizije (NKR) ostaje posvećena davanju doprinosa društvu zasnovanom na principima dobrog upravljanja, transparentnosti i vladavine prava.

„Na osnovu ustavnog i zakonskog mandata, NKR je posvećena obezbeđivanju odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti u upravljanju javnim resursima“, rekla je gđa. Spanca.

Za obeležavanje 15. godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova, generalna revizorka, Vlora Spanca, primila je čestitke od svojih kolega.

Povezan