Nazad na listu
17 јануара 2022

Generalna Revizorka i Ombudsman održali virtuelni sastanak sa Ombudsmanom i Generalnim revizorom Izraela

AP dhe Auditorja e Pergjithshme online me Ombudsmanin nga Izraeli

Generalna Revizorka gđa. Vlora Spanca i Ombudsman, g. Naim Qelaj održli virtuelni uvodni sastanak sa g. Matanyahu Engelman, revizor i ombudsman Izraela i gđu. Dr. Esther Ben-Haim, šef kancelarije Ombudsmana u Izraelu.

Generalna Revizorka gđa. Spanca i Ombudsman g. Qelaj informisali svoje kolege o ulozi, mandatu i ustavno-pravnom osnovu na kome sprovode svoju misiju, ali i o izazovima sa kojima su se suočavali i njihovim mogućnostima i viziji za tretiranje u budućnosti.

S druge strane, g. Matanjahu i gđa. Ben-Haim, predstavili njihov mandat i rad i takođe upoznali o jedinstvenoj organizaciji ove institucije u Izraelu, u kojoj pod istim krovom deluju institucija Ombudsmana i Državnog revizora, podeljenih u dva odvojena odeljenja, jedno koje pripada reviziju, a drugi tretiranje žalbi na ljudska prava. Oni rekli da je ova institucija osnovana 1949. godine, koja na godišnjem nivou vrši reviziju 1.500 državnih organa, izdaje 120 revizorskih izveštaja i prima 18.000 žalbi. Oni su dalje dodali da pozdravljaju inicijative za razmenu osoblja kroz organizovanje okruglih stolova o temama revizije u oblastima od interesa za građane.

Generalna Revizorka Republike Kosova zahvalila izraelskom kolegi na sastanku i pozdravila njegovu spremnost da sarađuje u budućnosti. Uzimajući u obzir višegodišnje iskustvo Državnog revizora Izraela u oblasti javne revizije i ulogu koju ova institucija ima u međunarodnoj revizorskoj zajednici poput INTOSAI i EUROSAI, Generalna Revizorka pozdravlja jačanje saradnje u cilju povećanja uticaj rada NKR-a za poboljšanje upravljanja javnim fondovima na Kosovu.

Povezan