Nazad na listu
13 септембра 2023

Generalna revizorka poziva nadležne institucije da pojačaju mere za sprečavanje i borbu protiv nasilja u porodici

IMG_2644

Nacionalna kancelarija reviziju (NKR) u saradnji sa Kancelarijom UN Women na Kosovu održala je radni sto na kome su prezentovani rezultati revizije učinka „Efektivnost institucija u radu sa slučajevima nasilja u porodici“.

Svrha ovog sastanka, pored obelodanjivanja rezultata revizije, bila je i da okupi strane odgovorne za sprovođenje preporuka. U ovom slučaju, generalna revizorka gđa. Vlora Spanca, ministarka Pravde gđa. Albulena Haxhiu, narodni advokat g. Naim Qelaj i liderka UN Women na Kosovu gđa. Vlora Nushi je, pored visoke ocene rezultata revizije, izrazila neophodnost preduzimanja mera za sprovođenje preporuka revizije.

Generalna revizorka Vlora Spanca je istakla da nasilje u porodici ne poznaje granice, te da se moraju stvoriti i ojačati mehanizmi koji sprečavaju i suzbijaju ovu pojavu.

Kao rezultat ove revizije, uočeno je da su nadležne institucije preduzele niz radnji na rešavanju slučajeva nasilja u porodici, međutim nisu postignuti zadovoljavajući rezultati u zaštiti i rehabilitaciji žrtava. „Borba protiv nasilja u porodici nije samo dužnost, već́ moralna odgovornost. Zajedno možemo učiniti više stvarajući društvo u kojem se čuju glasovi ugroženih, poboljšati situaciju za žrtve porodičnog nasilja i stvoriti sigurnije i pravednije društvo za sve“, izjavila je gđa. Spanca.

Ministarka pravde Albulena Haxhiu izrazila je zahvalnost i poštovanje za rad revizije, istakavši da pozdravlja izveštaj Nacionalne kancelarije revizije kao prvi te vrste u zemlji. Pored toga, ministarka Haxhiu je pomenula neke od inicijativa i rezultata koje je postiglo Ministarstvo pravde, kao što je izrada Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama 2022-2026, izrada Državnog protokola za postupanje u slučajevima seksualnih silovanja; usvajanje Nastavnog plana i programa za izradu programa za počinioce nasilja u porodici i nasilja nad ženama; usvajanje Nacrta zakona o kompenzaciji žrtava krivičnih dela; usvajanje Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, dopuna/izmena Krivičnog zakonika i davanje saglasnosti na izmene Zakonika o krivičnom postupku; institucionalno i finansijsko jačanje skloništa, za preko 100% više nego prethodnih godina, i niz drugih inicijativa koje se postepeno uzdižu u okviru standarda poznatog kao Istanbulska konvencija.

Narodni advokat Naim Qelaj rekao je da je uprkos višegodišnjim naporima institucija, uprkos zalaganju i preduzetim merama, došlo do porasta slučajeva nasilja u porodici. On je naglasio da se to može dobiti i kao rezultat informisanosti i prijavljivanja slučajeva, ali se time ne izbegava činjenica da je nasilje u porodici veoma prisutno u našem društvu. Ovo povećava potrebu da institucije i društvo uopšte reaguju i preduzmu sve mere za suzbijanje ove pojave.

Šefica Kancelarije UN Women na Kosovu Vlora Nushi rekla je da su odgovorno rodno budžetiranje i povećanje institucionalne efikasnosti u rešavanju slučajeva nasilja u porodici dve strane iste medalje. „Mi, kao UN Women, vidimo kao ključno uključivanje i intenziviranje rodnog budžetiranja u svakom aspektu, jer je samo na taj način ulaganje u poboljšanje života žena održivije. Srećni smo što smo imali priliku da pružimo tehničku pomoć́ u ovom izveštaju u okviru programa „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost ka transparentnijoj, sveobuhvatnoj i odgovornijoj upravi na Zapadnom Balkanu“ koji se sprovodi na regionalnom nivou i finansira od strane Švedske agencije za međunarodnu saradnju (AIDS)“, naglasila je Nushi.

Zamenik generalnog revizora Bezad Halilaj je na kraju okruglog stola istakao da je „ustavna obaveza države da obezbedi pravo građana na život, stoga zajednički rad institucionalnih lidera donosi više rezultata u borbi i prevenciji protiv nasilja u porodici“

Povezan