Nazad na listu
16 августа 2022

Generalna revizorka se sastala sa generalnim revizorom Revizorskog tela Severne Makedonije za reviziju IPA fondova, razgovaralo se o poboljšanju revizorskih kapaciteta obe institucije

Foto 1 AP me AP per IPA

Generalna revizorka Republike Kosovo, Vlora Spanca, i zamenik generalnog revizora, Bezad Halilaj, primili su u utorak Generalnog revizora Revizorskog tela Severne Makedonije za reviziju IPA fondova, Adema Currija.

Sastanak je imao za cilj koordinaciju zajedničkih aktivnosti na implementaciji sporazuma o saradnji za dalje jačanje institucionalnih kapaciteta za efektivnu i efikasnu reviziju u oblasti revizije fondova iz IPA, koji je potpisan u maju 2021. godine između dve institucije.

Ova saradnja predviđa razmenu iskustava u pristupu revizije i korišćenoj metodologiji u skladu sa standardima revizije; razmena iskustava i naučenih lekcija u oblasti revizije; pružanje pomoći i saradnje stručnjaka iz oblasti revizije; organizovanje istraživanja, sastanaka, konferencija, obuka, studijskih poseta, kao i stručnih praksi za unapređenje revizorskih kapaciteta u obe institucije.

Ovom prilikom, Generalna revizorka, Vlora Spanca, obavestila je g. Currija za uspešan završetak revizorske sezone 2021/2022, kao i za dostignuća i izazove NKR-a tokom jednogodišnjeg perioda od kada je dobila mandat generalne revizorke od Skupštine Kosova.

Takođe gđa. Spanca je govorila i o značaju unapređenja dobrih odnosa sa vrhovnim revizorskim institucijama, uključujući i Revizorsko telo Severne Makedonije za reviziju IPA fondova, ocenivši da razmena stručnih praksi omogućava poboljšanje revizorskih kapaciteta obe institucije u reviziji i drugih spoljnih fondova.

G. Curri je čestitao generalnoj revizorki na postizanju ciljeva i izrazio svoju posvećenost daljem jačanju saradnje sa Nacionalnom kancelarijom revizije Kosova. On je rekao da će institucija kojom rukovodi, kroz razmenu stručnih znanja i dobrih praksi pomoći revizorskom osoblju Nacionalne kancelarije revizije Kosova da ojača svoje znanje o specifičnostima revizija IPA fondova.

Povezan