Nazad na listu
21 децембра 2022

Godišnja konferencija „Strateški plan 2023-2026.”

ALL_2776

Nacionalna Kancelarija Revizije je u utorak održala Godišnju konferenciju sa temom „Strateški plan 2023-2026.“. Radovi konferencije su izvođeni u dva panela, gde je na raspravu prezentovan nacrt Strateškog plana 2023-2026., i diskutovalo se o mogućim izazovima i realizaciji godišnjeg plana rada 2022-2023.

Generalna revizorka, Vlora Spanca, u svom govoru na otvaranju radova konferencije, zahvalila je prisutnima na učešću i doprinosu u postizanju kontinuiranih uspeha NKR-a.

Gđa. Spanca je ocenila da je Nacionalna kancelarija revizije izgrađena na čvrstim pravnim i institucionalnim osnovama, da ima kompetentno i posvećeno osoblje, i da kao član INTOSAI-a i EUROSAI-a daje svoj doprinos međunarodnim aktivnostima i u okviru različitih radnih grupa ovih organizacija.

Generalna revizorka, je rekla da je tokom ovog perioda donela odgovorne odluke koje su donele promene u menadžmentu za uspostavljanje adekvatnog sistema za adresiranje i ispunjavanje strateške vizije.

Sprovođenje revizija u potpunom skladu sa međunarodnim standardima revizije, i u interesu građana i Skupštine Kosova, je prioritet NKR-a. „Pouzdanost u našem revizorskom radu je suštinska i veoma značajna, zato je to odlučeno u našoj strateškoj viziji“, rekla je Spanca.

Međutim, i pored prikazanih dobrih rezultata i uspeha, NKR ima pred sobom niz ciljeva koje namerava da ispuni, pa su potrebni adekvatni planovi, akcije i nadzor.

Dok je Zamenik generalnog revizora, Bezad Halilaj, predstavio glavne ciljeve Strateškog plana NKR-a, kroz koji je usmereno unapređenje institucionalne nezavisnosti u skladu sa ključnim principima INTOSAI-a; NKR da bude institucija za primer u javnom sektoru poštujući principe i ključne vrednosti koje se odnose na integritet, odgovornost i transparentnost u našim internim organizacionim procesima. Takođe, komunikaciju sa Skupštinom i drugim institucijama treba vratiti na proaktivniju i dinamičniju ulogu, uz iskren i kontinuiran dijalog, kako bi se pomoglo vlastima da donose stabilne odluke na osnovu tačnih informacija.

Radna grupa/rukovodioci relevantnih resora su u prvoj sesiji detaljno obznanili ciljeve nacrta strateškog plana, navodeći da će njihova realizacija pomoći NKR-a da dodatno poveća svoj institucionalni kredibilitet da svoju misiju izvršava na nezavisan i objektivan način i da ispuni očekivanja građana. Ovom prilikom osoblje je dalo svoj doprinos kroz pitanja i komentare koji su dodali vrednost prezentaciji Plana.

Na sledećoj sesiji zaposleni u NKR-u u okviru radnih grupa razgovarali su i dali svoj doprinos o tome kako realizovati plan rada i izazovima koji se mogu pojaviti. Na osnovu toga, pokrenuta su pitanja od interesa/važna koja će biti uzeta u obzir u operativnom i vremenskom planu rada.

U okviru Konferencije podeljeni su jubileji zaposlenima NKR-a, kao i zahvalnice bivšim kolegama koji više nisu deo Kancelarije.

Povezan