Nazad na listu
23 октобра 2020

Godišnji Izveštaj Revizije za 2019. godinu Nacionalne Kancelarije Revizije dostavlja se na razmatranje na sednici Skupštine

Lajmi per prezantimin e RVA ne KMFP +

Generalni Revizor, Besnik Osmani predstavio je Odboru za Nadzor Javnih Finansija Godišnji Izveštaj Revizije za fiskalnu 2019. godinu koji uključuje mišljenje, ključne nalaze i preporuke NKR-a za Vladu i Skupštinu.

Generalni Revizor je rekao da je kroz procesa revizije utvrđeno da postoji blagi napredak na polju finansijskog izveštavanja, ali najznačajniji nedostaci i slabosti i dalje ostaju u izvršnim aktivnostima budžeta gde su mnogi kapitalni projekti započeti bez dovoljno sredstava, i zbog toga se retko završavaju na vreme, dok nadzor ne sprečava mnogo odstupanja od uslova utvrđenih u ugovorima.

Predstavljajući pred poslanicima rezultate revizije za 2019. godinu, Osmani je pokazao da su objavljena 132 izveštaja o reviziji za 95 budžetskih organizacija; 14 javnih preduzeća; 9 donatorskih projekata; 13 revizija učinka; i Izveštaj o Finansijskim Izveštajima Vlade.

Od 95 budžetskih organizacija, njih 69 je dobilo nekvalifikovano mišljenje i 26 nekvalifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja. Od 14 Javnih Preduzeća, 5 je dobilo kvalifikovano mišljenje; 7 protivno mišljenje; 1 poricanje mišljenja; i 1 nekvalifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja. Što se tiče preporuka u odnosu na 2018. godinu, u 2019. godini broj preporuka izdatih od strane NKR-a se smanjio, dok je povećan procenat njihove primene.

Ministarka Finansija, Hikmete Bajrami, prisustvovala je sastanku i izjavila je da je Vlada izradila i podnela akcioni plan i da će se angažovati na adresiranju preporuka datih od strane Generalnog Revizora. Nakon višesatne debate od strane članova Odbora, Godišnji Izveštaj Revizije sa preporukama je odobren i dalje procesiran za razmatranje na plenarnoj sednici Skupštine Kosova.

Povezan