Nazad na listu
13 маја 2022

Kosovska energetska korporacija nije uspela da koristi javna sredstva na najekonomičniji i najefikasniji način

KEK srb

Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) objavila je izveštaj revizije učinka „Nabavke u Kosovskoj energetskoj korporaciji“.  Ova revizija pokriva period 2018-2020 i imala je za cilj da proceni da li je tokom ovih godina KEK postigao unapred definisane ciljeve nabavke (efikasnost) i ako jeste, da li je postigao kombinovanjem resursa na najbolji mogući način (efikasnost).

Rezultati revizije pokazuju da Kosovska energetska korporacija nije uspela da koristi javna sredstva ekonomično i efikasno, da je imala nedostatke u transparentnosti kao i ograničenu konkurenciju. Sve ovo je dovelo do toga da nekoliko od postavljenih ciljeva kroz javne nabavke nisu ostvareni.

Aktivnosti nabavke su se odvijale uglavnom uz pregovaranje o cenama i nisu obezbedile transparentnost u nabavci.

Pregovarani ugovori su rezultirali višim cenama od prethodnih ili kasnijih ugovora, zaključenih otvorenim tenderom. Ovo, pored toga što je Kosovsku energetsku korporaciju učinilo neefikasnom u sprovođenju aktivnosti nabavki, takođe je učinilo neekonomičnim u ovim ugovorima. Ukupni dodatni rashodi koji su proizašli iz ugovorenih nabavki iznosili su blizu 739 hiljada evra, i to 472 hiljade evra za jedan tender (usluge transporta) i blizu 267 hiljada evra za drugi tender (fizičko obezbeđenje objekata).

Jedinice koje su podnele zahtev i kancelarija za nabavke nisu identifikovale potrebe i nisu izvršile analizu tržišta što je rezultiralo nejasnim i nemerljivim ciljevima nabavke. Kao rezultat toga, iz godine u godini, sklopljeni su ugovori, čiji je efekat bio minimalan u pogledu ostvarivanja ciljeva. Od ukupno 377,140 evra koliko je utrošeno na medijsku promociju tokom perioda 2018-2020, u ovu „investiciju” vraćeno je samo 59,113 evra. Dakle, samo 15% utrošenog iznosa uspelo da se pretvori u prihode Centra za obuku.

Kosovska energetska korporacija nije obezbedila optimalnu kombinaciju raspoloživih resursa za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Neispunjavanje potreba za nabavkom ležajeva rezultiralo je velikim brojem aktivnosti nabavke. Ukupno 34 aktivnosti nabavke sprovedene su tokom perioda 2018-2020 godine samo za ove kupovine.

Menadžeri projekata/ugovora nabavke nisu aktivno upravljali ugovorima kojim su bili zaduženi. Zbog nedostatka inicijative od strane menadžera ugovora, Kosovska energetska korporacija nije obezbedila optimalnu kombinaciju raspoloživih resursa za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Razlozi koji su doveli do ovakvog stanja su neaktivno praćenje realizacije ugovora, neažuriranje dogovorenih datuma na vreme i neprimenjivanje novčanih kazni za kašnjenje. Jedinice koje su podnele zahtev naišle su na poteškoće u radu zbog kašnjenja u sprovođenju ugovora.

Nedostatak analize u vezi sa koristima i troškovima koji proizilaze iz aktivnosti nabavke/sprovedenih ugovora, dovelo je do toga da Energetska korporaciju Kosova nastavi sa aktivnostima nabavke koje nisu doprinele ostvarivanju cilja.

Generalna Revizorka, Vlora Spanca, u vezi sa ovom revizijom je izrazila zabrinutost u pogledu nedostatka transparentnosti i ograničenja konkurencije za neke aktivnosti nabavke i nedostataka u upravljanju ugovora u KEK-u, koji su u nekim slučajevima izazvali dodatne troškove, stoga su potrebne hitne akcije od strane odgovornih jedinica u KEK-u da adresiraju date preporuke..

U cilju poboljšanja procesa nabavke, Upravnom odboru i menadžmentu Kosovske energetske korporacije dato je osam preporuka.

Kompletan izveštaj možete pronaći ovde.

Povezan