Nazad na listu
22 маја 2023

Misija MMF-a čestita NKR na povećanju transparentnosti u ispunjavanju njene misije

Takimi me FMN - kryesore

Viši menadžment Nacionalne kancelarije revizije (NKR) primio je u ponedeljak na sastanak predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), misije koja sprovodi ocenjivanje upravljanja javnim investicijama, kao i one sa fokusom na klimu.

U okviru ovog sastanka, Zamenik Generalnog Revizora, Bezad Halilaj, Pomoćnice Generalnog Revizora, Emine Fazliu i Myrvete Gashi Morina, kao i drugi zvaničnici su adresirali različita pitanja u vezi sa rezultatima revizije u odnosu na upravljanje javnim fondovima. Menadžment NKR-a pred Timom MMF-a na čelu sa zamenikom šefa Odseka za upravljanje javnim finansijama u Odeljenju za fiskalne poslove u MMF-u gđom. Michelle Stone, dali su svoje informacije i stavove u vezi sa najvažnijim pitanjima za koja je delegacija bila zainteresovana.

Ovom prilikom predstavnici su se detaljno informisani o mnoštvu pitanja, uključujući revizije učinka, javne nabavke, kapitalne projekte, kao i projekte sa klimatskim uticajem.

Vođa misije MMF-a je čestitao Nacionalnoj revizorskoj kancelariji Kosova na dostignućima u podizanju nivoa transparentnosti u radu koji obavlja, kao i na preduzetim akcijama u pogledu revizije najvažnijih oblasti za građane.

Delegaciju MMF-a, pored gđe. Stone, činila je i viši ekonomista u okviru istog odeljenja, gđa. Sage de Clerck, stalni savetnik za Jugoistočnu Evropu u MMF gđa. Yasemin Hurcan kao i nezavisni eksperti g. Thomas Ekeli, g.Mr. Willie Du Preez i g. Taz Chaponda.

Povezan