Nazad na listu
30 септембра 2021

Nacionalna Kancelarija Revizije i UNDP dogovaraju se o daljoj saradnji u borbi protiv korupcije

Takimi me UNDP

Generalna revizorka Republike Kosova, Vlora Spanca, zajedno sa direktorom Odeljenja za pravna pitanja i borbu protiv prevara Safet Berisha, primila je na sastanku predstavnike projekta SAEK III u okviru UNDP-a na Kosovu, Dardan Koçani, Rrezearta Reka i Albert Avdiu.

Gđa. Spanca je informisala prisutne o ​​mandatu i radu NKR-a, sa posebnim naglaskom na saradnji Nacionalna Kancelarija Revizije sa pravosuđem i relevantnim organima u borbi protiv prevara i korupcije, kao što su Kancelarija glavnog državnog tužioca, Agencija za borbu protiv korupcije, i Kosovska policije. U tom aspektu, Generalna revizorka je visoko cenila kontinuiranu podršku koju je NKR imala od USAID -a u izgradnji kapaciteta za identifikaciju i profesionalnu procenu mogućih slučajeva prevare na koje se naišlo tokom procesa revizije.

S druge strane, predstavnici kancelarije UNDP-a čestitali su gđi. Španca za primanje dužnosti i informisali o tehničkoj pomoći koju pruža projekat SAEK III u borbi protiv korupcije.

Na ovom sastanku strane su se dogovorile o daljoj saradnji i podršci NKR-a u jačanju i koordinaciji saradnje sa Kancelarijom državnog tužioca, obezbeđivanju obuke od interesa za NKR i organizovanju zajedničkih okruglih stolova u cilju povećanja uticaja za bolje upravljanje javnih finansija.

Povezan