Nazad na listu
11 новембра 2022

Nacionalna kancelarija revizije Kosova po prvi put učestvovala je kao punopravni član na 24. Kongresu vrhovnih revizorskih institucija

Kongresi ne Brazil 1

Od 7. do 11. novembra 2022. godine, u Rio de Žaneiru, održao se Kongres vrhovnih revizorskih institucija u organizaciji Federalnog  računskog suda Brazila.

Na kongresu Nacionalnu kancelariju za reviziju predstavljali su Emine Fazliu, pomoćnica generalne revizorke i Qendresa Mulaj, direktorka Odeljenja za međunarodnu saradnju i komunikaciju.

Na prvoj plenarnoj sednici Kongres je usvojio značajna dokumenta, uključujući pravila i procedure organizacije, izveštaje o radu, kao i Strateški plan INTOSAI 2023-2028.

Sledeći radovi tretirali su teme od posebnog značaja za javnu reviziju, kao što su: „Uloga vrhovnih revizorskih institucija u suočavanju sa katastrofama“ i „Globalni glas, globalni rezultat i dalekovidni uticaj“.

Delegacija Nacionalne kancelarije revizije Kosova u okviru Kongresa se sastala sa kolegama i partnerima iz drugih VRI gde su razgovarali o pitanjima javne revizije, iskustvima i mogućim rešenjima, u cilju primene revizorskih standarda i povećanja saradnje.

Očekuje se da Kongres usvoji Deklaraciju iz Rija, kao i da izabere nove članove Upravnog odbora i imenuje spoljne revizore za reviziju organizacije.

Kongres je najviše telo Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Više informacija možete pronaći na https://incosai2022.rio.br/pt/home/

 

Povezan