Nazad na listu
20 септембра 2023

Nacionalna kancelarija revizije uspešno sprovodi plan obuke za mesec septembar

trajnimet 1

Zaposleni u Nacionalnoj kancelariji revizije (NKR) prate intenzivan plan internih i eksternih obuka kako bi odgovorili na potrebe osoblja i zahteve za profesionalni razvoj u određenim oblastima, proširujući znanja i mogućnosti za istraživanje novih praksi kako bi posao obavljali što efikasnije i u skladu sa međunarodnim standardima revizije.

Implementacija ovog plana započeta je obukom o e-imovini, koju su sproveli službenici Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave i Agencije za informaciono društvo.

Zaposleni u NKR prisustvovali su i obukama o Identifikaciji i proceni rizika kroz poznavanje subjekta i njegovog okruženja, Procesu revizije u NKR, Pravnom okviru u NKR, Istražnim revizijama i Rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena iz perspektive revizije.

Obuke se i ove nedelje uspešno održavaju na teme: Praktična uvodna radionica za reviziju usklađenosti koju vode stručnjaci iz KPMG, Liderstvo i meke veštine, kao i Obuka za revizore učinka, koju vode stručnjaci i treneri iz Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske u okviru projekta bilateralne saradnje „Saradnja za institucionalni razvoj sa Nacionalnom kancelarijom revizije Kosova 2020-2023“.

Dok će do kraja septembra zaposleni u ZKA pohađati ostale planirane obuke, kao što su: Procena grešaka, Uzrokovanje u finansijskoj reviziji i reviziji usklađenosti, Korišćenje SNISA 610 rada interne revizije, Razvoj znanja o suštinskim i suštinskim procedurama i procedurama usklađenosti/programi komponenata što se tiče opisa procedura testiranja i svrhe testova, Okvir i izmene profesionalnih revizorskih izjava, Proces revizije u softveru SITA, Prezentacija ažuriranog kontnog plana i uputstva računovodstvenog plana, Prezentacija rezultata samoocenjivanja učinka NKR – VRI PMF ( SAI PMF), Izazovi tokom procesa revizije u SITA, kao i Aktivnosti pre angažovanja – Ocena prihvatljivosti važećeg Okvira finansijskog izveštavanja.

Povezan