Nazad na listu
12 септембра 2023

NKR i IRRF (IKAF) sa sporazumom o saradnji za podršku razvoju kapaciteta i profesionalnih veština osoblja NKR-a

zka-ikaf 1

Generalna revizorka Vlora Spanca, i izvršni direktor Instituta za računovodstvo, reviziju i finansije (IRRF), Bujar Krasniqi, potpisali su sporazum o saradnji sa ciljem da podrže NKR za razvoj kapaciteta i profesionalnih veština osoblja.

Program stručnog usavršavanja biće ponuđen u skladu sa međunarodnim standardima za vrhovne revizorske institucije i ima za cilj da pokrije određene oblasti koje se odnose na ulogu i funkciju NKR-a.

Strane su se saglasile da će u okviru ove saradnje biti obuhvaćene i druge razvojne aktivnosti u cilju daljeg razvoja institucionalnih kapaciteta NKR-a u skladu sa najvišim standardima.

Sporazum je potpisan kao nastavak dosadašnje saradnje NKR-a i IRRF-a, dok vredi istaći da će, prema sporazumu, IRRF besplatno ponuditi NKR-u 12 sati kontinuiranog stručnog obrazovanja.

Generalna revizorka gđa. Vlora Spanca se zahvalila čelnicima IRRF-a na kontinuiranoj saradnji i stručnoj podršci revizorima NKR-a, posebno na pružanju besplatnih usluga obuke. Unapređenje znanja i novih revizorskih praksi kroz mogućnosti edukacije dodatno će ojačati kvalitet rada i predstavljaće dodatnu vrednost za NKR“, naglasila je gđa. Spanca.

Izvršni direktor IRRF-a g. Bujar Krasniqi je naglasio da “ovaj sporazum ima za cilj podizanje profesionalnih standarda u reviziji, kroz kontinuirano stručno obrazovanje, seminare i druge zajedničke aktivnosti i da je zasnovan na motu INTOSAI-a: ‘Svi imaju koristi od zajedničkog iskustva'”.

Kompletan sporazum za stručno usavršavanje možete pronaći ovde.

Povezan