Nazad na listu
23 фебруара 2023

NKR je postala deo radne grupe INTOSAI za uključivanje građana i civilnog društva u procese revizije

ZKA Objekti

Radne grupe INTOSAI-a za učešće građana i civilnog društva u procese revizije pridružila se i Nacionalna kancelarija revizije Kosova. NKR, kao deo ove radne grupe obogatiće aktivnosti i daće doprinos u postizanju njenih ciljeva.

Putem pisma poslato generalnoj revizorki Kosova Vlora Spanca, predsednik radne grupe INTOSAI-a za učešće građana i civilnog društva u procese revizije, koji je istovremeno i generalni revizor Perua, Nelson Shack Yalta, pozdravio je učlanjenje NKR-a u ovaj mehanizam. On je potvrdio njegovo angažovanje za aktivnosti, projekte i inicijative koje će se realizovati rekavši da uključivanjem NKR-a u ovoj radnoj grupi postignuće se izvanredni rezultati koje će biti na dobrobit vrhovnih sistema revizija.

Dok je generalna revizorka Vlora Spanca, u svom pismu zahvalila predsednika ove radne grupe na prilici da NKR da svoj doprinos i dokaže da je dodatni izvor podrške u postizanju ciljeva.

„Počastvovani smo što je NKR među vrhovnim revizorskim institucijama koja je u mogućnosti da na odgovarajući način odgovori na izazove, očekivanja i rizike. Na ovaj način daje nezavisan i nepristrasan pregled u cilju korisnih promena u javnom sektoru“, ističe se u pismu gđe. Spanca poslato predsedniku radne grupe.

Radna grupa ima za cilj da identifikuje i podeli dobre prakse za učešće građana i angažovanje civilnog društva u radu Vrhovnih revizorskih institucija (VRI), čime se glas javnosti još više uključuje u procese Nacionalne kancelarije revizije. Pored toga, Radna grupa pokreće i razvija inicijative, sredstva i pristupe za podršku implementaciji takvih dobrih praksi kao sredstava za promovisanje vrednosti i prednosti VRI-a.

Povezan