Nazad na listu
10 фебруара 2023

NKR je započela reviziju investicija vrednih preko 7 miliona evra za renoviranje i rekonfiguraciju stadiona u Mitrovici, Gnjilanu i Đakovici

01--Komunikate_stadiumi

Nacionalna kancelarija revizije (NKR) započela je reviziju na temu „Obnova i rekonfiguracija stadiona u gradu Mitrovici, Gnjilanu i Đakovici“, za period 2017-2021, projekata koje finansira Ministarstvo kulture, omladine i sporta. Revizija će obuhvatiti planiranje, upravljanje, nadgledanje i izveštavanje u vezi sa investicijama u ovim stadionima, čija je cena bila oko 7,12 miliona evra.

Revizija ima za cilj da proceni da li su odgovorne institucije bile efikasne u upravljanju projektima za renoviranje i rekonfiguraciju stadiona; proces nabavke ovih projekata, da se vidi da li su ostvareni definisani ciljevi i da li su stadioni završeni u vremenskom roku i prema potrebnim standardima.

Predmet revizije za renoviranje i rekonfiguraciju ovih stadiona je Ministarstvo kulture, omladine i sporta kao jedan od glavnih sponzora i naručilaca projekata sportske infrastrukture – fudbalskih stadiona, kao i opštine Mitrovica, Gnjilane i Đakovica, u kome su rađene renovacije i rekonfiguracije stadiona.

Nacionalna kancelarija revizije kroz ovu reviziju namerava da pruži važne preporuke za unapređenje procesa ugovaranja izgradnje stadiona i njihovo bolje upravljanje.

Vlada Kosova, odnosno Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport (MKOS) je tokom godina preduzela akcije za renoviranje sportskih objekata u većini regiona Kosova.

Povezan