Nazad na listu
13 априла 2023

Održavanje visokog kvaliteta u reviziji, prednost za Vrhovne institucije revizije

1

Predstavnici Nacionalne kancelarije revizije Kosova u četvrtak su učestvovali na vebinaru na temu „Upravljanje kvalitetom za vrhovne revizorske institucije“ koji je organizovala SIGMA u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za Evropsku uniju i Evropski sud revizora.

Svrha ovog vebinara je bila da se poveća pažnja VIR-a mreže na promenljive standarde upravljanja kvalitetom i njihov značaj; razmena iskustava – stečena iskustva od VRI o upravljanju kvalitetom, izazovima sa kojima se suočavaju, budućim planovima kao i očekivanjima od revidiranih standarda.

Direktor Sektora za obezbeđivanje kvaliteta u Nacionalnoj kancelariji revizije, Fitim Haliti, govoreći o procesu upravljanja kvalitetom, pokazao je da je sistem upravljanja kvalitetom, koji uključuje kontrolu kvaliteta i obezbeđivanje kvaliteta, integrisao sve elemente kontrole kvaliteta definisane u MSVRI 140, kao što su: upravljanje ljudskim resursima, sprovođenje revizija, odnosi sa zainteresovanim stranama, kontinuirano unapređenje, etički zahtevi i monitoring.

Haliti je naznačio da je Odeljenje za obezbeđivanje kvaliteta odgovorno za kontinuirano obezbeđivanje kvaliteta u reviziji, vodeći računa da procedure kontrole kvaliteta funkcionišu efikasno, kao i da uverava generalnog revizora da se revizije sprovode u skladu sa MSVRI-om.

Što se tiče očekivanja od revidiranja MSVRI140, on je rekao da je fokus na davanju jasnih uputstava za izgradnju sistema upravljanja kvalitetom i dokumentacije sistema upravljanja kvalitetom.

MSVRI 140 pomaže vrhovnim revizorskim institucijama da osmisle sistem kontrole kvaliteta koji je odgovarajući za njihov mandat i okolnosti i koji odgovara na njihove rizike kvaliteta. Trenutno se MSVRI 140 revidira i cilj ovog procesa je da se ažurira sa osnovnim principima i glavnim zahtevima.

Povezan