Nazad na listu
29 августа 2023

Pacijenti nisu tretirani na jednak i efektivan način od strane Fonda za Zdravstveno Osiguranje

Trajtimi i pacienteve jashte vendi serbisht

Nacionalna kancelarija revizije (NKR) objavila je izveštaj revizije učinka “Efektivnost Programa lečenja pacijenata van javnih ustanova” za period 2019-2022. Zaključak ove revizije je da Fond za Zdravstveno Osiguranje (FZO) zajedno sa Izvršnim Odborom nije bio efikasan u procesu upravljanja subvencionisanjem pacijenata za tretman van javnih zdravstvenih institucija.

Rezultati revizije pokazuju da pacijenti nisu tretirani na jednak način od trenutka apliciranja do odobrenja zahteva. FZO je primenio različite prakse u proceni i tretmanu slučajeva od primene različitih kriterijuma za iste slučajeve, sve do odobrene sume za tretman. Odobrenje predmeta i plaćanja je praćen kašnjenjima, finansijske obaveze nisu pravilno upravljane i izveštavane, a Fond nije uskladio sve finansijske bilanse sa zdravstvenim institucijama kod kojih su usluge unapred plaćene.

Izvršni Odbor je odobrio predmete bez dve pro-fakture i nije bio konzistentan u iznosima koje je odredio za pokrivanje tretmana, ne poštujući uputstva Administrativnog Uputstva. Sa odobrenjem Odbora, Fond je platio 756,142 evra za slučajeve dijagnoza koje nisu bile predviđene u Administrativnom Uputstvu. Međutim, neki slučajevi su odbijeni sa argumentacijom da dijagnoze nisu deo Uputstva.

Uprkos tome što je Program namenjen finansiranju lečenja pacijenata s dijagnozama čije bolesti nisu tretirane u Javnom Zdravstvenom Institucijama Kosova, Konzilarni Odbori u određenim odeljenjima su se obraćali zahtevima za usluge koje se pružaju unutar ovih institucija, argumentirajući nedostatak materijala, tehničkih uslova i ljudskih resursa. Za ove slučajeve iznos koji je referiran i odobren iz testiranih uzoraka iznosio je 844,779 eura.

Fond nije pravilno upravljao i izveštavao obaveze, bilo je kašnjenja u odobrenju i plaćanju, čak su postojali računi koji nisu plaćeni od 2018. Fond nema tačan prikaz realnih troškova i potencijalnih slobodnih sredstava, izjednačavanja su izvršena samo sa bolnicama u Kosovu i nekim u regionu, ali ne i sa drugim bolnicama. Od 12 miliona eura odobrenih za redovne slučajeve, komisija je uspela izjednačiti samo 2,1 miliona ili 16,4%, te je identificirala više od 408 hiljada eura slobodnih sredstava.

Nedostaci identifikovani u procesu upravljanja subvencionisanjem pacijenata za lečenje izvan javnih zdravstvenih institucija rezultat su promena u praksama upravljanja ovim programom, bez opravdanja potrebe za promenama, nepravilno funkcionisanje internih kontrola, stalne organizacione promene, kao i nedostatak jasnog pravnog okvira.

U vezi s ovim revizijom, Generalna Revizorka Vlora Spanca je izjavila da nejednako lečenje pacijenata, nepropisne promene kriterija i odobrenih iznosa za lečenje, kašnjenje u odobrenju i plaćanju, kao i nepravilno upravljanje finansijskim obavezama, rizikuje da Program ne postigne ciljeve za koje je osnovan.

Da bi se osiguralo da se Program za Lečenje Pacijenata van Javnih Ustanova upravlja na efektivan način  i postiže ciljeve, NKR je dala 13 preporuka.

Kompletan izveštaj revizije učinka “Efektivnost Programa lečenja pacijenata van javnih ustanova” možete pronaći ovde.

Povezan