Nazad na listu
19 маја 2022

Predsednik Skupštine, Konjufca, pridaje poseban značaj spoljnoj reviziji

Takimi i suedezve me kryetarin konjufca

Generalna revizorka Kosova, Vlora Spanca, u pratnji Zamenika generalnog revizora, Bezada Halilaja, poslanice u švedskom parlamentu, Mia Sydow Mölleby, bivše poslanice u Parlamentu Letonije, ujedno i bivše generalne revizorke i ekspert SIGMA-e, Inguna Sudraba, kao i viši savetnik u Nacionalnoj kancelariji Revizije Švedske, Dag Levin Sparr, primljeni su u četvrtak na sastanku od predsednika Skupštine Republike Kosova, Glauk Konjufca.

Ovaj sastanak je realizovan u okviru njihove posete državi Kosovo gde su učestvovali na radionici koju je organizovala Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova na temu: „Povećanje uticaja revizije kroz sprovođenju preporuka“.

Ovom prilikom švedska poslanica Mia Sydow Mölleby informisala je predsednika Konjufcu o dobroj saradnji Švedske nacionalne revizorske kancelarije sa Parlamentom i prenela najbolje prakse švedskog parlamenta u oblasti nadzora upravljanja javnim sredstvima.

Sa druge strane, predsednik Konjufca je, nakon ocene značaja spoljne revizije, zahvalio gostima na njihovoj spremnosti da svoja iskustva u ovoj oblasti prenesu na Kosovu.

Tokom ove posete, švedska poslanica, zvaničnici Švedske nacionalne kancelarije revizije i predstavnici SIGMA-e održali su i nekoliko radnih sastanaka u Nacionalnoj Kancelariji Revizije Kosova. Ovom prilikom primila Generalna revizorka Vlora Spanca sa njenim saradnicima.

U posebnom fokusu, ovi sastanci su imali, razmenu iskustava u sprovođenju preporuka, komunikaciju i saradnju Vrhovnih revizorskih institucija sa Parlamentom i koordinaciju aktivnosti na poboljšanju učinka upravljanja javnim finansijama.

Učesnici su visoko ocenili kontinuiranu i dugogodišnju saradnju dve institucije i izrazili spremnost za dalje unapređenje međusobne saradnje.

Gosti su takođe imali priliku da se detaljnije informišu o najnovijim dostignućima i dešavanjima u Nacionalnoj Kancelariji Revizije i potrebi izmena Zakona o Generalnom revizoru i Nacionalnoj Kancelariji Revizije, kako bi novi Zakon odražavao zahteve međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija.

Povezan