Nazad na listu
10 јуна 2022

Revizor objavljuje još 26 izveštaja o reviziji regularnosti i učinka

LogoPerWeb

Nastavlja se sa objavljivanjem revizorskih izveštaja i za trinaest opština, šest ministarstava, četiri javna preduzeća, kao i tri izveštaja revizije učinka.

 Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) je nastavila da objavljuje finansijske izveštaje i izveštaje revizije usklađenosti za dvadeset i šest institucija kao što su opštine, ministarstva i javna preduzeća, uključujući tri izveštaja revizije učinka kao što su: „Sistem upravljanja platama“; Informacioni sistem civilnog statusa u Agenciji za civilnu registraciju“; i “Upravljanje javnim fondovima na Radio televiziji Kosova”.

U 23 izveštaja o finansijskoj kontroli i reviziji usklađenosti dato je 15 modifikovanih mišljenja, od kojih 11 kvalifikovanih i četiri protivna mišljenja, kao i osam nemodifikovanih mišljenja.

Mišljenje revizije je kvalifikovano za sledeće institucije: Opština Mališevo; Opština Zubin Potok; Opština Uroševac; Opština Dečane; Opština Klokot; Opština Kačanik; Opština Prizren; Ministarstvo zdravstva; Ministarstvo kulture, omladine i sporta; Javno preduzeće „Pošta Kosova“; kao i Univerzitet u Prištini..

Dok je protivno mišljenje revizije dato Radio Televiziji Kosova, Javnom Preduzeću “Termokosi”, RKV “Hidroregjioni Jugor” d.d., Prizren, i RKV “Hidromorava” d.d. Gnjilane.

Nnemodifikovano mišljenje dato sledećim institucijama: Opština Đakovica; opština Vitina; opština Glogovac; Opština Obilić, Ministarstvo finansija, rada i transfera; Ministarstvo pravde; Ministarstvo regionalnog razvoja; kao i Poreska administracija Kosova.

Mišljenje revizije je kvalifikovano za javne institucije jer godišnji finansijski izveštaji (GFI) sadrže materijalno značajne greške koje se uglavnom odnose na netačnu i nepotpunu registraciju i izveštavanje nefinansijske imovine, kao i pogrešne klasifikacije rashoda u ekonomskim kodovima.

Dok suprotno mišljenje imaju one institucije čiji godišnji finansijski izveštaji ne predstavljaju potpune i tačne informacije i sadrže široko rasprostranjene greške u izveštavanju računovodstvenih stavki na određenim pozicijama (aktiva, plate, potraživanja i obaveze).

Pored revizorskog mišljenja, NKR je ocenila i usklađenost aktivnosti/poslovanja javnih institucija sa zakonskim okvirom na snazi, te su rezultati revizije pokazali da postoje fundamentalne nepravilnosti u finansijskom upravljanju i kontroli.

Među glavnim i najčešćim nepravilnostima koje je NKR identifikovala kroz ove revizije su: slabosti u upravljanju imovinom; slabosti u upravljanju potraživanjima; slabosti u procesu nabavke; slabosti u upravljanju prihodima; slabosti u upravljanju subvencijama; slabosti u upravljanju obavezama; neusaglašenost izveštaja o popisu sa registrima imovine; netačan prikaz sledećih investicija; kašnjenja u plaćanju računa; nefunkcionisanje Komisije za reviziju; nedostaci u sistemu unutrašnje revizije; neadekvatna klasifikacija rashoda; netačno prikazivanje potencijalnih obaveza u GFI; angažovanje za posebne usluge bez zakonskih procedura; kao i nedostatke u izvršenju plaćanja.

Ovi revizorski izveštaji daju značajan broj preporuka za rukovodioce institucija da traže njihovu pažnju za konkretne radnje kako bi se obezbedilo da se javni novac troši u skladu sa zakonskim okvirom i za predviđenu i planiranu namenu.

U skladu sa mandatom i zakonskim nadležnostima, Odeljenje za pravne poslove i borbu protiv prevara u NKR, do sada je analizirala 30 revizorskih izveštaja, u kom slučaju je utvrdilo 24 slučaja sumnje u izvršenje krivičnih dela. Za ove slučajeve informacije su upućene Državnom tužiocu na dalje tretiranje.

Od početka procesa objavljivanja izveštaja za ovu revizorsku sezonu, NKR je završila i objavila ukupno 52 revizorska izveštaja. Sada su revizorski timovi u intenzivnoj fazi završetka revizija i prema zakonu do kraja juna 2022. godine biće objavljeni svi pojedinačni izveštaji revizije regularnosti, planirani Planom rada za revizorsku sezonu 2021/2022.

 

Povezan