Nazad na listu
17 јуна 2021

Revizor preporučuje poboljšanja u administraciji i bezbednosti Informacionog sistema za upravljanje predmetima u Sudskom Savetu Kosova i Tužilačkom Savetu Kosova

KOMUNIKATEPERMEDIA-03

Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) objavila je u sredu izveštaj o reviziji informacione tehnologije “Informacioni sistem za upravljanje predmetima u Sudskom Savetu Kosova (SSK) i Tužilačkom Savetu Kosova (TSK)”.  Revizija je imala za cilj procenu bezbednosti i upravljanja informacionim sistemom za upravljanje predmetima da li ovaj sistem pruža pouzdane i pravovremene informacije sa integritetom..

Projekat je započeo u junu 2015. godine i ima za cilj da zameni ručni rad omogućavanjem elektronske obrade i upravljanja predmetima na sudovima i tužilaštvo, kao i povećanjem efikasnosti i transparentnosti.  Takođe omogućava obradu podataka u realnom vremenu, olakšava pružanje usluga službenicima institucija i eliminiše razmenu podataka u fizičkim kopijama. Ovaj sistem je još uvek u fazi daljeg razvoja i unapređenja za primenu u svim instancama sudova i tužilaštava.

Uprkos kontinuiranom napretku u ISUP-u u SSK i TSK, rezultati revizije su pokazali da još uvek nije ostvareno potpuno proširenje primene ovog sistema u svim instancama u sudovima i tužilaštvima.  Automatska distribucija predmeta sudu i tužilaštvu, interakcija ISUP-a tužilaštva i suda za sva pisma i statističke izveštaje sa naprednim indikatorima neki su od dešavanja koja treba u potpunosti finalizovati. Pored toga, još uvek nije izrađena strategija informacione tehnologije u SSK, a standardne operativne procedure nisu u potpunosti primenjene u TSK.

Ovi nedostaci mogu uticati na lošu administraciju ISUP-a i netačan odraz efikasnosti, transparentnosti i planiranja resursa potrebnih u sudovima i tužilaštvima.

Generalni revizor Besnik Osmani, u vezi sa ovom revizijom, ocenio je da je puna primena Sistema za upravljanje informacijama o predmetima presudna za uspešno završavanje ovog projekta. Kroz njega, sudovi i tužilaštva mogu dobiti predviđene beneficije u procesiranju i upravljanju predmetima.

Imajući u vidu značaj pravosudnog sistema za državu, a posebno za građane, Nacionalna Kancelarija Revizije za brzo rešavanje pitanja upravljanja informacionom tehnologijom i bezbednosti informacionih sistema dala je 16 preporuka za SSK i 14 za TSK.

Kompletan izveštaj možete pročitati ovde.

Povezan