Nazad na listu
26 септембра 2023

Revizori NKR-a su sertifikovani u programu „Profesionalno obrazovanje za revizore (PESA-P)“

PESA-P

Kao aktivni deo različitih međunarodnih programa za obrazovanje i razvoj revizorskih kapaciteta, nedavno su revizori Nacionalne kancelarije revizije Kosova pokazali zadovoljavajuće rezultate u okviru procesa ocenjivanja i sertifikacije u programu za stručno obrazovanje za Vrhovne revizorske institucije (PESA-P) .

Samir Zymberi, direktor Odeljenja za reviziju i Armin Bushati, vođa revizorskog tima, uspešno su završili program „Profesionalno obrazovanje za revizore (PESA-P)“ Inicijative za razvoj INTOSAI-a i dobili su certifikat „Sertifikovani revizori“ od IDI-a“.

Podela sertifikata obavljena je u utorak na posebnoj ceremoniji, koju je organizovala Generalna revizorka, Vlora Spanca. Ovom prilikom gđa. Spanca je čestitala revizorima na postignutim uspesima, rekavši da je ova sertifikacija od posebnog značaja za Kancelariju jer podiže nivo profesionalizma i kvaliteta našeg rada. Ona je dodala da „NKR ostaje posvećena podršci i unapređenju osoblja kroz takve međunarodne programe“.

Program PESA-P ima za cilj da pruži mogućnosti za razvoj profesionalnih i upravljačkih veština, da podrži punu primenu međunarodnih revizorskih standarda u svakodnevnom radu vrhovnih revizorskih institucija. Ovo omogućava podizanje veština u upravljanju profesionalnog razvoja i razvojnog plana revizora u NKR. Revizori certificirani od strane IDI-a su pozvani da budu deo programa IDI-a za profesionalni razvoj.

U okviru ovog programa, učesnici su pohađali obavezne aktivnosti, uključujući digitalnu edukaciju o profesionalnom razvoju pod nadzorom trenera. Učesnici su prošli rigorozni proces vrednovanja i sertifikacije.

Sertifikat izdaje Inicijativa za razvoj INTOSAI (IDI), međunarodna organizacija sa mandatom da podrži vrhovne revizorske institucije (VRI) u zemljama u razvoju kako bi na održiv način poboljšale njihov učinak i kapacitet. Trenutno, ovaj program prati nekoliko revizora iz Nacionalne kancelarije revizije Kosova.

Povezan