Nazad na listu
20 фебруара 2023

Revizori NKR-a unapređuju saznanja o uključivanju revizije informacione tehnologije u finansijskim revizijama

Punetoria me SNAO TI

U okviru projekta saradnje Nacionalne kancelarije revizije Švedske (SNAO) i Nacionalne kancelarije revizije Kosova (NKR), održana je dvodnevna radionica na temu „Kako se revizija informacionih tehnologija može uključiti u finansijskoj reviziji”.

Revizori iz Nacionalne kancelarije revizije Švedske i Kosova su razmenili svoje prakse u vezi sa revizijama informacionih tehnologija, načinom na koji su IT revizori organizovani i njihovo uključenje u finansijskim revizijama i revizijama učinka.

U fokusu ove radionice bila je razmena saznanja o aspektima informacione tehnologije u finansijskim revizijama. Sa posebnim naglaskom na razumevanju procesa, kako identifikovati i testirati opšte IT kontrole, kontrole aplikacija i povezivanje ovih kontrola.

Takođe, revizori NKR-a su identifikovali neophodne kratkoročne i dugoročne aktivnosti koje treba preduzeti kako bi se omogućilo veće uključivanje IT revizija u finansijskim revizijama, kao što su razvoj metodologije, saradnja između IT revizora i finansijskih revizora kao i neophodna podrška za sprovođenje ovih aktivnosti od strane Nacionalne kancelarije revizije Švedske.

Povezan