Nazad na listu
28 септембра 2021

Saradnja između Nacionalne Kancelarije Revizije i Misije OEBS-a na Kosovu je od obostranog interesa

Takimi me OSBE

Generalna revizorka Republike Kosova, Vlora Spanca, primila je na sastanku direktora Odeljenja za demokratizaciju OEBS -a, g. Childerik Schaapveld.

Na ovom sastanku gđa. Spanca je izvestio g. Schaapveld za revizorski rad i zahvalila mu se na dosadašnjoj saradnji koju OEBS ima sa NKR-om. S druge strane, g. Schaapveld je čestitao gđi. Spanca za novu dužnost, uz smatranju da je NKR vredan partner za OEBS.

Štaviše, na današnjem sastanku je razgovarano o važnosti nastavka saradnje između NKR-a i OSCE-a, posebno u daljem razvoju rada NKR-a sa Skupštinom i institucijama lokalne uprave. Poseban naglasak dat je podizanju svesti i razumevanju uloge i mandata NKR-a, važnosti procesa revizije, kao i povećanju uticaja na implementaciju preporuka revizije. Ova saradnja ima za cilj povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti.

Obe strane su takođe ocenile potrebu revizije i kompletiranja pravnog okvira za Generalnog revizora i Nacionalnoj Kancelariji Revizije, kako bi se uskladili sa međunarodnim standardima revizije i omogućilo povećanje broja revizija učinka i onih zasnovanih na riziku.

Povezan